ข่าวเศรษฐกิจ

คุยกับนิ้วโป้ง

บทความ

png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAANoAAACWAQMAAACCSQSPAAAAA1BMVEWurq51dlI4AAAAAXRSTlMmkutdmwAAABpJREFUWMPtwQENAAAAwiD7p7bHBwwAAAAg7RD+AAGXD7BoAAAAAElFTkSuQmCC

โครงการสอนออน์ไลน์ – นำสู่ความปกติใหม่ทางการศึกษา (New Normal Education)

0
ครบทุกวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทุกชั้นปีทุกเล่มที่ สสวท รับผิดชอบ ประมาณ 2000 คลิป - https://proj14.ipst.ac.th/ โครงการสอนออนไลน์ Project 14 Project 14 เป็นโครงการนำสู่ความปกติใหม่ทางการศึกษาของ สสวท. (New Normal Education) ที่การเรียนรู้ไม่ได้จำเป็นเพียงแค่ในห้องเรียน แต่สามารถเกิดได้ทุกที่ทุกเวลาตามที่ผู้เรียนเลือกหรือกำหนด Project 14 เป็นบทเรียนออนไลน์ซึ่งประกอบด้วยวีดิทัศน์การสอนเพื่อส่งเสริมวิถีการเรียนรู้ใหม่ที่ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์...
png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAANoAAACWAQMAAACCSQSPAAAAA1BMVEWurq51dlI4AAAAAXRSTlMmkutdmwAAABpJREFUWMPtwQENAAAAwiD7p7bHBwwAAAAg7RD+AAGXD7BoAAAAAElFTkSuQmCC

”โลกเริ่มไม่สนใจไทยอีกต่อไป” ด้วยความสามารถในการแข่งขันที่ลดลง และมีปัญหาเชิงโครงสร้างหลายชั้น – KKP Research

0
KKP Research โดย กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เผยแพร่บทวิเคราะห์ "จุดเปลี่ยนการส่งออก เมื่อโลกเริ่มไม่สนใจไทยอีกต่อไป" โดยมีรายละเอียดน่าสนใจ จับสัญญาณว่าประเทศไทย กำลังได้รับความสนใจลดลง ในหลายมิติ  มิติแรก คือ การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น ตลาดหุ้น ที่นักลงทุนต่างชาติมีสัญญาณขายสุทธิอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันนักลงทุนในไทยก็เริ่มออกไปลงทุนต่างประเทศมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในปี 2021 ที่ในไตรมาส 1 นักลงทุนไทยออกไปลงทุนในต่างชาติแล้วกว่า 3 แสนล้านบาท มิติที่สอง คือ การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ ซึ่งพบว่าในปัจจุบันต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยลดลงเรื่อย ๆ เมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งในภูมิภาค ในขณะที่บริษัทไทย ก็เริ่มออกไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นเช่นกัน อีกมิติที่สำคัญ คือ การสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน ด้านการส่งออก ในปี 2021 การส่งออกทั่วภูมิภาคขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง ตามเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวได้เร็ว แต่สัญญาณที่เราเห็น คือ การส่งออกของไทยฟื้นตัวได้ช้ากว่าหลายประเทศในโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งไทยมีสัดส่วนของสินค้าส่งออกที่ใช้เทคโนโลยีต่ำกว่าประเทศคู่แข่ง ซึ่งสะท้อนว่าไทยมีคู่แข่งที่น่ากลัวเพิ่มขึ้น และต่างชาติ กำลังมีความต้องการสินค้าไทยลดน้อยลง ความสามารถในการแข่งขันที่ลดลง มาจากปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทย ที่ซ้อนกันอยู่เป็นชั้น ๆ ดังต่อไปนี้ สาเหตุในชั้นแรก : เกิดจากสินค้าส่งออกหลักของไทยปัจจุบัน กำลังเผชิญความท้าทายใหม่ ๆ โดยสินค้าใน 5 กลุ่มหลัก คือ อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องใช้ไฟฟ้า, รถยนต์, สินค้าเกษตร และปิโตรเคมี  มีสัญญาณชะลอตัวลงหรือไม่สามารถขยายตัวได้ดีเท่ากับในอดีต ส่วนแบ่งตลาดโลกในกลุ่มสินค้าหลักทั้งหมด เริ่มคงที่ในระยะหลัง ในขณะที่ประเทศคู่แข่งอย่างเวียดนาม มีส่วนแบ่งตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นและแซงไทยในกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประเทศไทยมีส่วนแบ่งตลาดของสินค้ากลุ่มนี้ค่อนข้างคงที่ คือ 1.42% ในปี 1995 และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 1.45% ในปี 2018 ในขณะที่เวียดนาม เริ่มจากไม่มีสินค้าส่งออกกลุ่มนี้เลยในปี 1995 กลับมีส่วนมีส่วนแบ่งตลาดถึง 4.1% ในปี 2018 สอดคล้องกับโครงสร้างการส่งออกของเวียดนาม ที่มีการพัฒนาต่อเนื่อง และในปัจจุบันมีการส่งออกสินค้าในกลุ่มโทรศัพท์แบบเครื่องและพกพาถึงประมาณ 20% ของการส่งออกทั้งหมด นอกจากนี้ ส่วนแบ่งตลาดโลกในสินค้าเกษตรของเวียดนาม เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนอยู่ที่ระดับ 1.48% ในระดับใกล้เคียงกับไทยที่ 1.99% ในปี 2018ยิ่งไปกว่านั้น สินค้าส่งออกของไทยหลายอย่าง กำลังเผชิญความท้าทายจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ 1) สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ๆ ที่ไทยไม่มีการส่งออก เช่น ชิปหรือเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor) ที่กำลังเป็นที่ต้องการทั่วโลก และไทยยังเป็นฐานการผลิต Hard Disk Drive เป็นหลัก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ เช่น Solid State Drive 2) เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ ได้รับอานิสงส์จากการลงทุนทางตรงจากญี่ปุ่น เริ่มมีสัญญาณชะลอตัวลงที่ชัดเจนขึ้น  3) ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางผลิตรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบเก่า ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกแทนที่ด้วยรถยนต์ไฟฟ้า 4) สินค้าเกษตรกำลังเผชิญหน้ากับคู่แข่งที่มากขึ้น ในขณะที่ผลิตภาพการผลิตของไทยยังอยู่ในระดับต่ำ 5) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี มีความเสี่ยงจากต้นทุนที่อาจสูงขึ้นในอนาคต ในขณะที่ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยที่เริ่มมีปริมาณการผลิตลดลงเรื่อย ๆ สาเหตุในชั้นที่สอง : ไทยไม่มีสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง และทำหน้าที่เพียงรับจ้างผลิต เมื่อพิจารณาโครงสร้างการเติบโตของสินค้าส่งออกไทยในช่วงกว่า 25 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีการเติบโตในกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีขั้นกลางเฉพาะรถยนต์ ในขณะที่ไม่มีทิศทางการพัฒนาไปสู่การส่งออกในกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงที่ชัดเจน เมื่อเทียบกับต่างประเทศ ไทยมีสัดส่วนการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง ที่น้อยกว่าภูมิภาค คือ 19% เมื่อเทียบกับการส่งออกทั้งหมด ในปี 2019 เทียบกับเวียดนามที่ 28% และเอเชียที่ 26% ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีการเติบโตเฉลี่ยในช่วงปี 2010-2019 ในกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เพียง 2.2% ในขณะที่เอเชีย โตเฉลี่ยถึง 6.6% โครงสร้างการส่งออกที่ยังเป็นสินค้าแบบเก่า ทำให้ในช่วงที่ผ่านมา การส่งออกไทยฟื้นตัวได้ช้ากว่าหลายประเทศในภูมิภาค อีกประเด็นที่น่ากังวล คือ ประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นเพียงผู้รับจ้างผลิตสินค้า และไม่ได้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี เมื่อพิจารณามูลค่าเพิ่มจากการผลิต (Value added) ที่บริษัทไทยสร้างได้ พบว่าอยู่ในสัดส่วนคงที่มาโดยตลอด สะท้อนว่าในช่วงที่ผ่านมา ยังไม่เกิดกระบวนการถ่ายโอนเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาสู่ประเทศไทย นอกจากนี้ปัจจัยเชิงโครงสร้างอื่น ๆ โดยเฉพาะประเด็นการเข้าสู่สังคมสูงอายุที่เลี่ยงไม่ได้ จะเป็นอีกปัจจัยลบต่อการเติบโตระยะยาวของเศรษฐกิจ ทั้งมิติขนาดของตลาดและความพร้อมของแรงงาน, ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น, การขาดการลงทุนเพื่อวิจัยและพัฒนาใหม่ ๆ ทำให้ความน่าสนใจในการลงทุนในไทยลดน้อยลงไป ชั้นสุดท้าย : นโยบายของรัฐ ยังไม่สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระยะยาว เมื่อพิจารณาจากดัชนีความสามารถในการแข่งขัน ที่จัดทำโดย IMD (World Competitiveness Index) ไทยอยู่ในลำดับที่ 40 ในปี 2019 ซึ่งแม้ไทยไม่อยู่ในลำดับที่แย่มาก แต่มีอุปสรรคใหญ่ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะเวลาสั้น ๆ และส่งผลไปถึงโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สามารถพัฒนาไปตามเทรนด์โลก ทั้งในช่วงที่ผ่านมาและต่อเนื่องถึงอนาคต ไม่ว่าจะเป็น การผูกขาดของตลาดสินค้าในประเทศ จากปัญหาการคอร์รัปชัน, การเอื้อประโยชน์พวกพ้อง ทำให้ไม่เกิดการลงทุนในสินค้ากลุ่มใหม่ ๆ เพราะไม่คุ้มค่าสำหรับบริษัท ปัญหาด้านคุณภาพแรงงาน ที่แรงงานยังไม่ถูกพัฒนาไปเป็นแรงงานที่มีทักษะสูง และไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและท้าทายของเศรษฐกิจระยะยาว ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ภาครัฐในไทยยังไม่ให้ความสำคัญในการมีโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล และการปฏิรูปกฎระเบียบที่เหมาะสม พร้อมดึงดูดการลงทุน จุดเปลี่ยน  ปัญหาความสามารถในการแข่งขัน อาจกำลังผลักให้เศรษฐกิจไทย ก้าวเข้าสู่จุดเปลี่ยนในอย่างน้อยสองประเด็นสำคัญ คือ1) เศรษฐกิจไทยในอดีตที่พึ่งพาการส่งออกและการท่องเที่ยว อาจไม่ได้ผลอีกต่อไปในอนาคต หากประเทศไทยยังไม่มีการปรับปรุงโครงสร้างการส่งออกที่ชัดเจน อาจทำให้สินค้าส่งออกไทยไม่สามารถเติบโตได้ดีเท่าเดิม หรือ อาจหดตัวลงในบางกรณี เช่น หากทั่วโลกหันไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าแทน จะกระทบภาพการส่งออกรถยนต์และการจ้างงานในประเทศอย่างมหาศาล 2) ดุลการค้าของไทย อาจจะเกินดุลลดลง และสร้างความเสี่ยงกับฐานะการเงินระหว่างในระยะยาว ในวันนี้หลายฝ่ายยังเชื่อว่า ดุลบุญชีเดินสะพัดที่ขาดดุลอยู่ จะกลับมาเกินดุลจากนักท่องเที่ยวที่จะทยอยกลับมาในปี 2564 และ 2565  KKP Research ต้องการชี้ให้เห็นว่า ยังมีความเสี่ยงในกรณีเลวร้าย ที่ความสามารถในการแข่งขันของไทยแย่ลงไปเรื่อย ๆ และไทยเสียส่วนแบ่งตลาดในสินค้าส่งออกหลักของไทย ทำให้รายได้ของคนในประเทศลดลง และไทยต้องหันมานำเข้าสินค้าที่เคยส่งออก เป็นไปได้ที่จะทำให้ดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัดของไทย เปลี่ยนจากเกินดุลเป็นขาดดุล สร้างความเสี่ยงให้เงินบาทเปลี่ยนทิศทางจากแข็งค่า เป็นอ่อนค่าลงได้ ทางออก KKP Research เสนอทางออก 4 ด้าน เพื่อให้ประเทศไทย สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีได้1) การพัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิต ลดกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจ พัฒนาการศึกษาและคุณภาพแรงงานให้มีทักษะที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการ 2) การเข้าถึงตลาดและเพิ่มขนาดของตลาด เพื่อขายสินค้าผ่านการทำข้อตกลงการค้าเสรี อย่างไรก็ตามไทยยังต้องพัฒนาเศรษฐกิจและสินค้าในประเทศ ให้ตรงกับความต้องการของตลาดโลก 3) โครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ทันสมัย เช่น การขนส่ง, การปรับปรุงกฎระเบียบด้านภาษีและการใช้สิทธิทางภาษี ให้วางแผนและเข้าใจง่าย, การเตรียมความพร้อมด้าน ICT และ High Speed Broadband 4) สถาบันเศรษฐกิจที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะการส่งเสริมการแข่งขันที่เสรี ปราศจากการคอร์รัปชัน ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนในสินค้ากลุ่มใหม่ ๆ ได้ อ่านฉบับเต็มได้ที่ https://advicecenter.kkpfg.com/th/money-lifestyle/money/economic-trend/country-competitiveness
ตระกูลเจียรวนนท์

10 อันดับเศรษฐีไทยประจำปี 64 – ตระกูลเจียรวนนท์อันดับที่ 1

0
นิตยสารฟอร์บส์ เอเชีย จัดอันดับ 50 อภิมหาเศรษฐีไทย ประจำ ปี 2564 นิตยสารดังเผยแม้เศรษฐกิจไทยจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดรุนแรงของไวรัสโควิด-19 ที่เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดนช าคเศรษฐกิจที่พึ่งพาการท่องเที่ยวของไทย หดตัวลงมากที่สุดในรอบ 20 ปี มากถึงร้อยละ 6.1 ในปี 2563  แต่ผู้ที่ถูกจัดอันดับต่างมีทรัพย์สินเพิ่มจากปีที่แล้วเกือบ 28,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือกว่า 896,000 ล้านบาท...
ผลกระทบจากโควิท-19 ต่อประเทศที่รายได้มาจากการท่องเที่ยว

ผลกระทบจากโควิท-19 ต่อประเทศที่รายได้มาจากการท่องเที่ยว

0
ผลกระทบจากโควิท-19 ประเทศสเปนได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่ลดลงจาก Covid-19 ในช่วงปี 2019 ถึง 2020 ลดลง 80 % จาก 79.7 พันล้านเหรียญ ไปที่่ 16.2 พันล้านเหรียญส่วนประเทศไทยได้รับผลกระทบจากรายได้การท่องเที่ยวท่องหดตัวลงจาก 59.7 พันล้านเหรียญไปที่ 12.9 พันล้านเหรียญสหรัฐหรือลดลง 78%สหรัฐถ้าเทียบด้านตัวเงินลดลงจาก 193.3 พันล้านเหลือ 63 พันล้านเหรียญ...
png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAANoAAACWAQMAAACCSQSPAAAAA1BMVEWurq51dlI4AAAAAXRSTlMmkutdmwAAABpJREFUWMPtwQENAAAAwiD7p7bHBwwAAAAg7RD+AAGXD7BoAAAAAElFTkSuQmCC

Mind Map คืออะไร เขียนอย่างไรให้สวยๆและถูกต้อง

0
เคยไหมที่มีความคิดล่องลอยอยู่ในหัวมากเกินไป การจดโน้ตหรือเขียนออกมาจากการขบคิดปัญหาที่ซับซ้อนออกมาจากหัวจะเป็นการดีกว่าโดยเฉพาะถ้าการจัดเรียงความคิดของคุณให้ออกมาเป็นสิ่งที่มองเห็นได้และระบุความสัมพันธ์ระหว่างกันจะทำให้คุณจดจำได้ดีขึ้นและเห็นภาพกว้างขึ้น ซึ่งโดยปกติแล้วธรรมชาติของสมองคนเรามักจะจดจำเป็นรูปภาพ สีสัน ทำให้เราเข้าใจอะไรได้ง่ายมากกว่าการจำเป็นคำศัพท์ โดยวิธีการจดบันทึกแบบ Mind Map นั้นถูกออกแบบเลียนแบบมาจากการทำงานของสมองตามธรรมชาติ โดยจะเห็นเป็นภาพรวม และเปิดโอกาสให้สมองได้เชื่อมโยงต่อข้อมูลหรือความคิดต่าง ๆ เข้าหากันได้ง่ายกว่า Mind Map คืออะไร? Mind Map  หรือแผนผังความคิด คือ ไดอะแกรมแผนภาพที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงและการจัดระเบียบของข้อมูล ซึ่งเครื่องมือด้านความคิดที่ออกแบบโดยเลียนแบบการทำงานของสมอง โดยการจดบันทึกใช้เพื่อถ่ายทอดความคิดหรือข้อมูลออกมาเป็นแผนภาพ (Visual Tool) แบบเป็นรัศมีล้อมรอบความคิดนั้นหรือที่เรียกว่า Radiant...
png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAANoAAACWAQMAAACCSQSPAAAAA1BMVEWurq51dlI4AAAAAXRSTlMmkutdmwAAABpJREFUWMPtwQENAAAAwiD7p7bHBwwAAAAg7RD+AAGXD7BoAAAAAElFTkSuQmCC

Bitcoin บิทคอยน์ ราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาทแล้ว

0
8 มิถุนายน 2564 ราคา Bitcoin ร่วงต่ำกว่า 1 ล้านบาทไทยเรียบร้อยแล้ว ก่อนดีดขึ้นมาเล็กน้อย ส่วนราคา Bitcoin ในสกุลดอลล่าร์สหรัฐกำลังเทรดอยู่ที่ 32,000 เหรียญคืนนี้ ใกล้ลงมาทดสอบระดับ 30,000 เหรียญหรือแนวรับที่สำคัญถ้าหลุดแนวรับนี้อาจเห็น 20000 ต้นๆ ได้ บิตคอยน์ได้ทำมูลค่าทะลุ 1 ล้านบาท ต่อเหรียญในวันที่ 7...
10 เว็บเช็คแกรมม่า ตรวจแกรมม่า ออนไลน์

10 เว็บเช็คแกรมม่า ตรวจแกรมม่า ออนไลน์ – หมดกังวลเรื่องภาษาอังกฤษ

0
หลายๆ คนน่าจะมีปัญหากับการเขียนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการเขียนแบบเป็นทางการที่ต้องใช้ประโยคที่ถูกไวยากรณ์หรือคำศัพท์สะกดถูกต้อง เพื่อการเขียนรายงานภาษาอังกฤษ การเขียน essay เขียน abstract เขียนบทความวิชาการ แปลภาษา หรือกระทั่งเขียนบทความภาษาอังกฤษในการทำบล๊อคหรือทำเว็บไซต์ ด้วย 10 โปรแกรมที่ช่วยในการเขียนประโยคภาษาอังกฤษ เว็บเช็คแกรมม่า-ตรวจแกรมม่าออนไลน์ การเขียนบทความภาษาอังกฤษจะไม่เป็นอุปสรรคของคนไทยอีกต่อไป Grammarly Grammarly ซึ่งเป็นตัวช่วยในการปรับคำในประโยคให้เป็นไปตามแกรมมาร์ที่ถูกต้อง หรือปรับคำที่ใช้ให้ดูสลวยขึ้น เป็นเว็บไซต์ยอดนิยมและอันดับต้นๆ ในการตรวจเช็คไวยากรณ์ สะกดคำศัพพ์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง ยังมีตัวเลือกให้เราเปลี่ยนคำศัพท์ได้ตามบริบทของรูปประโยชน์ อีกทั้งยังสามารถ rewrite...