โพสต์ล่าสุด

กลยุทธ์การตลาด 4P marketing mix

กลยุทธ์การตลาด marketing mix 4P

กลยุทธ์การตลาด marketing mix หรือ 4P คือ ส่วนผสมทางการตลาดและเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในทางการตลาดที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด ซึ่งเป็นเครื่องมือวางแผนการตลาดอย่างง่ายที่ได้รับความนิยมสูง เป็นทฤษฎีหนึ่งที่นิยมใช้ในการวางแผนการตลาด โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลักๆ ได้แก่ Product, Price, Place และ Promotion การวางกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์ แต่ควรทำให้วัดผลได้ โดยดูจากยอดขาย กำไร ส่วนแบ่งทางการตลาด หรือ เป็นการสร้างแบรนด์ สร้าง engagement การมีส่วนร่วมของลูกค้า ซึ่งปัจจุบัน ปัจจัยที่ต้องการทุกตัวสามารถวัดผลได้เกือบทางหมด โดยเฉพาะทางออนไลน์ ซึ่งการใช้ส่วนผสมทางการตลาด ต้องคำนึงถึงเป้าหมายในการใช้เป็นอันดับแรกว่าเราต้องการอะไร หลักการตลาด 4P ส่วนผสมทางการตลาดนั้น (Marketing Mix) มีส่วนประกอบด้วยกันทั้งหมด 4 อย่างหรือคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่นำหน้าด้วยตัว P 4 ตัวคือ 1.ผลิตภัณฑ์ (Product) P ตัวแรกหมายถึง Product …

Read More »

Five forces model คืออะไร เป็นเครื่องวิเคราะห์ธุรกิจที่ยอดเยี่ยมอย่างไร

Porter’s Five force model เป็นวิธีในการวิเคราะห์สภาวะการแข่งขัน (Competitiveness) ในอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเครื่องมือที่ง่ายแต่ทรงพลังอย่างมาก โดยวิเคราะห์ว่าน่าสนใจหรือไม่ในแง่การเข้าสู่ธุรกิจ หรือ วิเคราะห์สภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่เราอยู่ว่าเป็นอย่างไร โดยมี 5 ปัจจัยที่นำมาวิเคราะห์หรือเรียกว่า 5 แรงกดดัน 5 Forces ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อธรกิจที่เราอยู่ ได้แก่ คู่แข่ง ลูกค้า สินค้าทดแทน ผู้จัดหาวัตถุดิบ และ การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม ธุรกิจสามารถนำเครื่องมือนี้มาใช้วิเคราะห์โครงสร้างธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อเข้าสู่ธุรกิจใหม่, ออกจากธุรกิจนั้น, หรือเพื่อเอาข้อมูลที่วิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงธุรกิจ สำหรับนักลงทุนยังใช้ในการวิเคราะห์หุ้นได้ด้วยว่าอยู่ในธุรกิจน่าสนใจหรือเปล่า ควรซื้อหรือขายออกดี เป็นโมเดลที่มีประโยชน์อย่างมากในทางธุรกิจโดย Five Forces Framework ถูกคิดค้นโดย Michael E. Porter จากมหาวิทยาลัย Harvard ตีพิมพ์ใน Harvard Business Review ในปี 1979 ถ้าใช้ร่วมกับเครื่องตัวอื่น เข่น การวิเคราะห์ …

Read More »

สจล. เปิดคลาสออนไลน์ 14 หลักสูตรเรียนฟรี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เชิญชวนสมัครเรียนคลาส ออนไลน์ 14 วิชา ในหมวดศึกษาทั่วไป (General Education) 14 หลักสูตรเรียนออนไลน์ เรียนเพื่อเก็บเครดิต เรียนเพื่อรับ Certificates โดยสำหรับผู้เรียนทั่วไป เมื่อสำเร็จหลักสูตร และผ่านเกณฑ์การวัดผล จะได้รับใบประกาศนียบัตร และสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย สามารถเรียนเพื่อเก็บเครดิต (Credit Banking) เพื่อเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยได้ ประกอบด้วยวิชาผู้ประกอบการสมัยใหม่ วิชาการสื่อสารและการเสนออย่างมืออาชีพ วิชากระบวนการคิดเชิงออกแบบ เป็นต้น โดยทั้ง 14 หลักสูตรเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ 16 ก.ค. 63 เป็นต้นไป และเตรียมเปิดเรียนในเดือนสิงหาคม 2563 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้และสมัครเรียนได้ที่ http://Klix.kmitl.ac.th ตัวอย่างคอร์สเรียนของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) KMITL The Disruptor(Promo) : MasterClass วิชา : The Disruptor พบกับพี่เอ้ …

Read More »

วิธีจดทะเบียนการค้าออนไลน์และขอเครื่องหมาย DBD

ในยุคนี้การซื้อขายออนไลน์เข้ามามีบทบาทโดยเฉพาะพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปทำให้ผู้บริโภคหันมาซื้อของออนไลน์กันมากขึ้น และทำให้หลายคนหันมาขายของออนไลน์ โดยเฉพาะการขายสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์หรือ Market place eCommerce เช่น Shopee Lazada และช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค อย่าง facebook และ Instagram เพราะสามารถเปิดร้านได้ฟรี การจัดการง่าย เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เยอะกว่า แต่สิ่งที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ละเลยไปก็คือการจดทะเบียนการค้า สิ่งสงสัยพ่อค้า แม่ค้า สงสัยว่า การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือจดทะเบียนการค้าออนไลน์ ต้องทำยังไง? เครื่องหมาย DBD Registered คืออะไร? ขอเครื่องหมาย DBD Registered ยังไง? และ DBD Registered กับ DBD Verified ต่างกันอย่างไร หาคำตอบได้ในบทความนี้ ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้อง จดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. …

Read More »

ครบทุกเรื่องสำหรับการเปิดร้านขายของออนไลน์

รวมทุกเรื่อง เครื่องมือ เว็บไซต์ที่ช่วยให้การเปิดร้านขายของออนไลน์เป็นเรื่องง่าย ซึ่งการเปิดร้านออนไลน์ตอนนี้ถือว่าง่ายกว่าแต่ก่อนมากๆ เครื่องมือมีครบทุกอย่างสามารถหาทางอินเตอร์เน็ตได้หมด ส่วนใหญ่จะใช้ฟรี อยากขายของออน์ไลน์ต้องเตรียมอย่างไรลองไปอ่านที่ –> 9 ขั้นตอนเตรียมตัวก่อนขายของออนไลน์ เว็บขายของออนไลน์ไปต่างประเทศ ถ้าเราอยากขายของไปต่างประเทศ การเลือกขายของออนไลน์ไปต่างประเทศสิ่งสำคัญเลยอย่างแรก ต้องดูว่าเว็บนั้นยอดนิยม คนเข้าไปขายของเยอะไป ดูได้จาก –> 20 อันดับโลกเว็บขายของออนไลน์แต่ที่นิยมสำหรับคนไทย ถ้ากลุ่มเป้าหมายของเราคือตลาดสหรัฐอเมริกาที่ขายดีๆ มี 3 เว็บไซต์ คือ Ebay, Amazon และ Etsy ดูรายละเอียดได้ที่ –>5 เว็บขายของออนไลน์ไปต่างประเทศ ถ้าจะขายใน Ebay ดูได้ที่ –> ขายของบน eBay อีเบย์ และ หาสินค้าขายดีใน eBay ถ้าจะขายใน Etsy ดูได้ที่ –>ขายใน Etsy และ หาสินค้าขายดีใน Etsy เว็บไทยขายของออนไลน์ฟรี …

Read More »

ตั้งชื่อร้านและแบรนด์ขายของยังไงให้ขายดี

การตั้งชื่อร้านค้า การตั้งชื่อบริษัท หรือการตั้งชื่อแบรนด์สินค้า ให้ดีนั้น ให้เด่นสะดุดใจลูกค้า ไม่ง่ายอย่างที่คิด มีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องพิจารณาให้ดี ไม่ว่า จะเรื่องความหมาย การอ่าน การเปลี่ยนชื่อที่หลังเป็นเรื่องที่ลำบากอย่างยิ่ง ดังนั้นการพิจารณาชื่อที่ดี ชื่อที่เหมาะสมและเป็นมงคลจึงเป็นสิ่งไม่ควรมองข้าม ชื่อที่ดีจะช่วยให้คุณดูโดดเด่นออกมาจากคู่แข่งทางธุรกิจ และยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้บริษัทด้วย ดังคำโบรณากล่าวไว้ว่า “เริ่มต้นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง” ชื่อร้านติดปาก จำง่าย ตั้งชื่ออย่างไรให้ลูกค้าเห็นชื้อร้านเราแล้วจำติดตา พูดติดปากเลย ต้องเป็นคำสั้น ๆ เข้าใจง่าย ชื่อที่ยาวเกินไปจะทำให้จดจำยาก หรือจำได้ไม่ครบ ชื่อที่เหมาะสมไม่ควรยาวเกิน 4 พยางค์ เพราะคนเรามีข้อจำกัดในการจดจำ เห็นแล้วเข้าใจความหมายของชื่อร้านได้เลย คำที่ใช้เป็นชื่อร้านเป็นคำที่คนส่วนใหญ่รู้จักในวงกว้าง ฮานะสติ๊กเกอร์ ชื่อสั้น จำง่าย ถ้ามีสินค้าที่สอดคล้องกับชื่อแบรนด์ จะฉลุยเลย ชื่อร้านเก๋ ๆ จำง่าย บางครั้งหากสนใจตั้งชื่อร้านสไตล์เก๋ ๆ สะดุดตา จำง่าย แตกต่างจากร้านขายอื่น แนะนำให้ตั้งชื่อร้านไม่ยาวจนเกินไป หากต้องการชื่อยาวต้องเป็นชื่อที่มีความหมายดี จนลูกค้าสะดุดตา ตั้งใจอ่านชื่อร้าน และไม่ควรใช้การย่อคำ ชื่อย่อ ผสมลงในชื่อร้าน …

Read More »

โปรแกรมและแอปแต่งรูปออนไลน์

เว็บโปรแกรมแต่งรูปออนไลน์ PIXLR

การขายของออนไลน์หรือการถ่ายรูปแล้วอยากแต่งให้สวยๆ ทั้งในคอมและมือถือ นอกจากเสียเงินซื้อโปรแกรมหรือแอปแล้ว ยังมีเว็บไซต์หรือแอปให้บริการตกแต่งรูปภาพออน์ไลน์หลายเว็บ การใช้งานเป็นเรื่องง่ายกับโปรแกรมแต่งรูปออนไลน์ อย่าคิดว่าเป็นโปรแกรมพื้นๆธรรมดาๆนะครับ บอกเลยว่าประสิทธิภาพนั้นเทียบเท่ากับโปรแกรมที่เสียเงินทีเดียว อีกทั้งเรายังสามารถใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาอีกด้วย เว็บโปรแกรมแต่งรูปออนไลน์ เว็บแต่งรูปออนไลน์ที่ให้ใช้งานได้ฟรี ไม่ต้องโหลด flash ใช้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ต้องติดตั้ง เหมาะสำหรับเปิดแต่งภาพแบบเร็วๆ ง่ายๆ ไว้ขายของออนไลน์ มีหลายเว็บ PIXLR EDITOR PIXLR เป็นเว็บแต่งรูปที่มีเครื่องมือเยอะให้เลือก  มีทั้งแต่งรูปแบบง่ายๆให้เลือก PixlrX (Pixlr express) หรือถ้าใครที่คุ้นเคยกับ Photoshop มาก่อน ให้เลือก PixlrE การจัดวางเครื่องมือ หรือสัญลักษณ์ต่างๆ มีความคล้ายกับ Photoshop เหมาะสำหรับใครที่ต้องแต่งภาพแบบ Advance  สำหรับตัวเว็ป Pixlr Editor ก็ถือว่าตอบโจทย์มากทีเดียวสำหรับโปรแกรมตัดต่อภาพ ใช้งานง่ายและฟรี นอกจากนี้ Pixlr ยังมีเวอร์ชั่นบนมือถือด้วยดาวน์โหลด Androidดาวน์โหลด iOS Fotor.com Fotor ถูกออกแบบมาให้เป็นโปรแกรมปรับแต่งภาพที่ทรงพลังที่มีการประมวลผลรูปภาพที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งจะมีเครื่องมือต่าง ๆ …

Read More »

ออกแบบโลโก้เองง่ายๆ

Logo เป็นมากกว่าแค่รูปภาพหรือคำ การออกแบบโลโก้ที่ดีจะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับบริษัทของคุณ ว่าคุณเป็นใคร ทำอะไร และยึดหมั่นในหลักการอะไร นี่ดูจะเป็นการเรียกร้องหลายสิ่งจากแค่งานศิลปะชิ้นหนึ่ง และจึงเป็นเหตุว่าทำไมคุณควรใช้เวลาออกแบบโลโก้ให้ดีตั้งแต่แรก โลโก้เป็นหัวใจในการสร้างแบรนด์ได้อย่างชัดเจนที่สุด เพราะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าทำให้ลูกค้าจดจำเราได้ จำธุรกิจเราได้ หรือถ้าทำออกมาไม่ดีเค้าก็อาจจะจำเราสับสนกับแบรนด์คู่แข่งไปเลยก็ได้ หลักๆ สำหรับการออกแบบโลโก้คือ โลโก้ที่ดีต้องจดจำได้ง่ายโลโก้ต้องสื่อความหมายให้ได้ลักษณะเฉพาะของโลโก้ สีที่เลือกใช้ก็สำคัญ โลโก้ที่ผสมรูปภาพและตัวอักษร หรือตัวอักษรอย่างเดียวอยู่การสื่อสารของแบรนด์โลโก้ที่ดีต้องผ่านการคิดอย่างรอบคอบสำรวจดูคู่แข่ง ลองหาไอเดียโลโก้จากในอินเตอร์เน็ต แต่อย่า Copy งานคนอื่นโลโก้กับแบรนด์ของเราควรสอดคล้องและไปด้วยกัน การมีโลโก้ช่วยให้ลูกค้าจดจำร้านเราได้ง่ายมากขึ้น สำหรับผู้เริ่มต้น สร้างแบรนด์ สร้างร้านออนไลน์ ใครคิดว่าการสร้างโลโก้ยากซึ่งตอนนี้มีบริการสร้างโลโก้ต่างๆ ผ่านเว็บไซต์หรือ แอพทำโลโก้ได้เอง ด้านล่างเป็นการแนะนำเว็บไซต์และแอปสำหรับทำโลโก้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง รวมเว็บและแอปสำหรับออกแบบโลโก้ Free Logo Design freelogodesign.org เว็บไซต์นี้มีแบรนด์กว่า 2 ล้านแบรนด์มาใช้บริการทำโลโก้ฟรีทุกอย่างฟรีและมีลูกเล่นมากมาย Logomakr logomakr.com เว็บที่ใช้ง่ายสุดๆ มีคลิปสอนให้ตั้งแต่เปิดเว็บเลยอีกด้วย เรียกได้ว่าแทบจะจับมือทำกันเลยทีเดียว ที่สำคัญฟรี Onlinelogomaker onlinelogomaker.com/logomaker เป็นอีกเว็บที่ออกแบบโลโก้ฟรี ยังออกแบบนามบัตรได้อีกด้วย สามารถอัพโหลดรูปภาพเข้าไปเป็นโลโก้ของเราได้อีกด้วย …

Read More »

Streamer อาชีพสุดฮอทที่กำลังมาแรงในปัจจุบัน

ยุคที่เกมกลายมาเป็นวัฒนธรรมที่เป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลกแล้ว ก็มีอาชีพเกิดใหม่จากวงการนี้มากมาก ในปัจจุบันอาชีพ “สตรีมเมอร์” หรือนักเล่นเกมมืออาชีพ นับว่าได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศไทย โดยวิธีการของสตรีมเมอร์ก็คือ Live สด การเล่นเกมของตัวเองให้คนอื่นดู ซึ่งยิ่งมีคนดูเยอะเท่าไหร่ สตรีมเมอร์คนดังกล่าว ก็จะมีชื่อเสียง และสามารถสร้างรายได้มากขึ้นเท่านั้นแนวทางการสตรีมเกม ถือเป็นความบันเทิงรูปแบบหนึ่งของชาวเน็ต คือแม้จะไม่ได้เล่นเอง แต่การได้ดูคนอื่นเล่น ก็สามารถสนุกไปกับเกมได้ ซึ่ง ทั้ง YouTuber และ Streamer กลายเป็นอาชีพที่ที่คนรุ่นใหม่ไฝ่ฝันอยากจะทำกันเป็นอาชีพ ทั้งมีรายได้ ที่หาเลี้ยงตัวเองได้ และทำงานที่ได้เล่มเกมชอบ รายได้ streamer อุตสาหกรรมสตรีมมิ่งเกม ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆStreamer เป็นอีกอาชีพในยุคใหม่ที่มีเงินสะพัดอย่างมาก เนื่องจากค่ายผู้พัฒนาเกม รวมถึงผู้ให้บริการเกมเห็นแล้วว่าการจ้าง Streamer ที่มีผู้ติดตามจำนวนมากทำการถ่ายทอดสดเนื้อหาเกมนั้นช่วยเพิ่มความนิยมของตัวเกมได้อย่างมาก โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา เจ้าของเกมทั้งหลายก็ต่างทุ่มเงินจำนวนมากให้กับ Streamer ที่ถ่ายทอดสดเกมที่ตัวเองเล่นลงใน Twitch หนึ่งในแพลตฟอร์มยอดนิยมของเหล่าเกมเมอร์ โดยเฉพาะ Streamer ที่มีจำนวนผู้รับชมพร้อมๆ กันเป็นหลักพันคนก็ได้ค่าตอบแทนถึง 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ/ชม. หรือประมาณ 1.5 ล้านบาทเลยทีเดียว ในขณะที่ประเทศไทยหากมีผู้รับชม 1,000 …

Read More »

Reon Pocket แอร์ติดเสื้อจาก Sony ลดได้ 13°C

Sony-Reon-Pocket-Wearable-Air-Conditioner

Reon Pocket เป็นแอร์/ฮีตเตอร์ติดเสื้อเครื่องขนาดจิ๋ว ที่เคลมว่าสามารถลดอุณหภูมิลงไปได้กว่า 13° เซลเซียส ซึ่งเหมาะกับประเทศไทยอย่างมาก หรือยังเป็นฮีตเตอร์ที่สามารถเพิ่มอุณหภูมิขึ้นมาได้ 8° เซลเซียส เรียกว่าจะสภาพอากาศแบบไหนก็ได้หมด โดย Sony เริ่มวางจำหน่ายแล้ว สเปคของ Reon Pocket ตัวอุปกรณ์มีขนาดอยู่ที่ 54 x 20 x 116 มม. มีน้ำหนักแค่ 85 กรัม เท่านั้น โดยการใช้งานจะต้องเชื่อมต่อกับแอปมือถือ Android หรือ iOS ผ่าน Bluetooth 5.0 การใช้งาน Reon Pocket โดยเอาไปเสียบไว้ที่ช่องบนเสื้อซึ่งออกแบบมาสำหรับใช้งานคู่กันโดยเฉพาะ Reon Pocket ไม่ได้ใช้การเป่าความเย็น หรือร้อน ออกมาด้วยพัดลม แต่มันใช้หลักการแบบ Peltier Effect ซึ่งมีการทำงานแบบแผ่นแปะที่ให้ความร้อน หรือความเย็นได้ ซึ่งเป็นแผ่นสร้างความเย็นได้จากด้านหนึ่ง …

Read More »