web hosting buttom on keyboard 1

การเลือก Webhosting

web hosting buttom on keyboard

เว็บโฮสติ้งคืออะไร?

Web hosting คือ พื้นที่สำหรับจัดเก็บข้อมูล เช่น HTML,รูปภาพ, โปรแกรมต่างๆ ไว้ที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) ซึ่งมีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตตลอดเวลา (24 ชั่วโมง/ 7 วัน) โดยให้ผู้อื่นเข้าชมได้ตลอดเวลาเมื่อมีการเรียกใช้บริการข้อมูลของ Web Site ที่จัดเก็บอยู่

เว็บโฮสติ้งแบ่งเป็นประเภทใหญ่ 5 ประเภทดังนี้

1. Shared Hosting ก็คือการซอยพื้นที่และทรัพยากรต่างๆ ในเครื่องเซิฟเวอร์มาให้ลูกค้าหลายๆ คนแบ่งกันเช่า ดังนั้น ทรัพยากรของเครื่องจะถูกแชร์กันหลายผู้ใช้งาน ส่วนเว็บส่วนใหญ่คนนิยมใช้ Shared hosting เพราะราคาถูกที่สุด แต่ไม่ควรเกิน 10,000 คนต่อเดือน เพราะถ้าเกินจะทำให้ถูกผู้ให้บริการเตือนและยกเลิกการใช้ แม้จะโฆษณาว่า unlimit แต่จริงๆ มีการจำกัดการใช้

2. VPS Hosting บริการเซิร์ฟเวอร์เสมือนบริการที่เหมือนกับมีเซิร์ฟเวอร์ของตัวเอง มีประสิทธิภาพสูงกว่าบริการ Shared Hosting เนื่องจากมีการแบ่งทรัพยากรภายในเครื่อง
ความเร็ว ความปลอดภัย สูงกว่า ให้ลูกค้าแต่ละรายอย่างชัดเจน โดยทำให้ไม่เกิดปัญหาจากลูกค้ารายอื่น ปริมาณการใช้ไม่ควรเกิน 100,000 คนต่อเดือน

3.Dedicated server เป็นการจัดบริการเครื่องเซิร์ฟเวอร์สำหรับเว็บไซต์ของคุณใช้งานคนเดียวเลยไม่ได้ใช้ร่วมกับบุคคลอื่น โดยส่วนมากการใช้งานจะเหมาะสำหรับบริษัทองค์กรขนาดกลางถึงใหญ่หรือเว็บไซต์ขนาดใหญ่ปริมาณมากกว่า 100,000 คนต่อเดือนขึ้นไป ที่ต้องการความเสถียรปลอดภัยและความรวดเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์

4.Reseller Hosting เป็นบริการสำหรับผู้ให้บริการจัดทำเว็บไซต์ผู้พัฒนาเว็บไซต์เพื่อนำไปจัดสรรแบ่ง Disk Space และ Bandwidth  ให้กับลูกค้าที่มาจ้างทำเว็บไซต์หรือขายต่อในนามของตัวเองและยังเหมาะสำหรับคนที่มีหลายเว็บไซต์ที่ต้องดูแลเนื่องจากสามารถบริหารจัดการได้ผ่านระบบควบคุมเดียวควบคุมได้ทุกเว็บ

5. Cloud Hosting โดยเทคโนโลยี cloud ที่สามารถนำเครื่อง Server หลาย ๆ เครื่องมาเชื่อมต่อกัน และสามารถใช้งานได้พร้อม ๆ กัน โดยจะมีการแบ่งการทำงานของ Server กับพื้นที่การเก็บข้อมูลออกจากกัน หากเกิดข้อผิดพลาดจากการทำงานหรือการประมวลผลของ Server เครื่องใดเครื่องหนึ่ง ระบบจะยังคงสามารถทำงานได้ต่อไปจาก Server เครื่องอื่นๆ แทน ซึ่งระบบ Cloud มีความหลากหลาย และยืดหยุ่น เช่น จะใช้ Spec ความจุเท่าไหร่ ก็เลือกได้ เปิด/ปิด ดังนั้นการใช้ Cloud hosting จะประหยัดกว่า Dedicated server ซึ่งยืดหยุ่นในการเลือกสเป็คของโฮสต์ ไม่ต้องกำหนดสเป็คสูงๆ แล้วใช้ไม่ถึงซึ่งทำให้เสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น

การเลือกผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง

 • ผู้ให้บริการในไทยหรือต่างประเทศ
  เว็บไซต์เรากลุ่มเป้าหมายอยู่ที่ไหน ถ้าเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลหรือขายสินค้าสำหรับคนอเมริกา เราควรเลือก webhosting ในประเทศอเมริกาเพราะจะทำให้ลูกค้าของเรา เข้าเว็บไซต์เราได้อย่างรวดเร็ว โหลดข้อมูลเราเร็วขึ้น ไม่ต้องวิ่งไปหาข้อมูลที่ต่างประเทศ ดังนั้นถ้าคนเข้าเว็บไซต์เราส่วนใหญ่เป็นคนไทย ก็ใช้บริการ Web Hosting กับผู้ให้บริการในไทยที่มีเซิร์ฟเวอร์ในประเทศไทย ถ้ามีปัญหาโทรไปคุยกับคนไทยก็สะดวกกว่าโทรหาเมล์ไปคุยกับคนต่างประเทศ ถ้ามือใหม่จริงแนะนำ Webhosting ในประเทศก่อน
 • ความน่าเชื่อถือของ Webhosting
  ให้บริการในไทยสังเกตุสัญลักษณ์ Registered ของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • ราคา ถ้าในต่างประเทศราคาจะถูกกว่าในประเทศไทยและมีให้เลือกหลายประเทศ บางผู้ในบริการถูกมากๆ ต้องลองเช็คความน่าเชือถือของผู้ในบริการ
 • เลือกระหว่าง Linux Hosting กับ Windows Hosting
  Linux Hosting ฐานข้อมูล MS SQL server ไม่รองรับภาษา (โปรแกรม) และฐานข้อมูลที่พัฒนาโดย Microsoft คือ ภาษา ASP, .NET ในด้านราคา Windows Hosting จะแพงกว่า Linux
 • การให้บริการ
  ติดต่อได้ตลอด 24 ชม. หรือการันตีว่าบริการจะไม่ล่มหรือเปล่า ติดต่อ Team Support ได้ เพราะเมื่อ Server เกิดขัดข้อง ควรเช็ครีวิวจากลูกค้าคนอื่นต่อผู้ในบริการก่อนตัดสินใจเช่าเซิฟเวอร์ ทั้งในเรื่องการให้บริการหรือความน่าเชื่อถือของโฮสต์