การแบ่งGeneration มีทั้งหมดกี่ Gen อยู่ยุคไหนกันบ้าง

7593

Generation หรือที่เรียกสั้นๆว่า Gen คือ การแบ่งกลุ่มประชากรตามหลักประชากรศาสตร์ (Demography) โดยการแบ่งเป็นช่วงเวลาที่แต่ละ Gen เกิด
เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องเข้าพฤติกรรมของคนจาก Generations ต่างๆ การเข้าใจคนคือพื้นฐาน ที่จะสามารถเข้าใจและนำไปปรับใช้ได้ง่ายที่สุด ถ้าเราเข้าพฤติกรรมของแต่ละ Gen แล้วสามารถนำมาใช้เรื่องการตลาดว่าแต่ละ gen ต้องการอะไรพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างไร สื่อสารกับแต่ละ Gen ผ่านช่องทางไหน แต่ละ Gen นิยมดูอะไร ทีวีหรือ instagram influencer ของแต่ละกลุ่มคือใคร ทำให้เรื่องสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเราได้อย่างถูกต้องและแม่นยำยิ่งชึ้น
นอกจากนี้ถ้าเข้าความคิดของ Gen ที่ต่างๆกัน ช่องว่างของ Gen ที่ต่างกันก็จะลดลง ความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้น
โดยที่นิยมกันสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 Generation

Generation

1.Gen B (Baby Boom)  เป็น คนที่เกิด ในช่วงปีพ.ศ.2489 – 2507 คน Gen B ส่วนใหญ่จึงเกิดมาภายหลังช่วง สงครามโลกครั้งที่ 2 (ปี 2488 สงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติ) อายุ 55 ปีขึ้นไป หลังจากสงครามจบ สภาพเศรษฐกิจแย่ทั้งโลก คนในยุคนี้มีลูกเยอะ เกิดจากมีลูกมาช่วยกิจการและความรู้ในการควบกำหนิดยังไม่แพร่หลาย แต่ละครอบครัวจึงมีลูกกันเยอะ 6-10 คน ซี่งคนในยุค Baby Boom เกิดมาลำบาก ใช้ชีวิตกันอย่างแร้นแค้น ต้องอดทน ขยันขันแข็งในการสร้างตัว ทุ่มเทให้กับการทำงานและองค์กรมาก
ถูกครอบครัวสั่งสอนมาให้เป็นคนประหยัด อดออม จึงมีการใช้จ่ายอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง คน ในยุคอื่น ๆ อาจจะมองคนยุคเบบี้บูมเมอร์ว่าเป็นพวก “อนุรักษ์นิยม” เป็นคนที่เคร่งครัดในขนบธรรมเนียมประเพณี คนกลุ่มนี้จะไม่เปลี่ยนงานบ่อยเนื่องจากมีความจงรักภักดีกับองค์กรสูง

2.Gen X เป็นกลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2508-2522 ปัจจุบันอายุระหว่าง 40-54 ปี ซึ่งช่วง พ.ศ.2508-2522 นี้เป็นช่วงของสันติภาพ ความมั่งคั่งขยายไปทั่วโลก และแนวความคิดคุมกำเนิดพร้อมทั้งยาคุมกำเนิดเกิดมีขึ้นมากมาย จึงทำให้จำนวนการเกิดของเด็กช่วงนี้จึงลดลงอย่างมาก บางทีก็เรียกพวกนี้ว่า Baby Bust Generation (Bust นี่ตรงกันข้ามกับบูม)
เป็นกลุ่มที่มีชีวิตก้ำกึ่งทั้งยุคเก่าแบบเบบี้บูมและยุคดิจิตอลแบบมิลเลนเนียล
คนใน Gen-X ส่วนใหญ่ จะมีการศึกษาที่สูงขึ้นกว่ารุ่นพ่อแม่ ไม่ได้เชื่อเรื่องศาสนา และ ไม่ได้ยึดขนบธรรมเนียมประเพณีมากนัก เป็นคนที่มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวกับวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป ไม่ผลีผลามตามกระแสอย่างไม่มีเหตุผล
คนในกลุ่ม Gen-X หลังจากทำงานมาหลายปี มีความมั่งคั่ง และ เป็นผู้บริหารองค์กร หรือ บริหารประเทศ เงินเก็บ มีฐานะ จึงเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงในปัจจุบันและมีอิทธิพลต่อสังคมอย่างมาก

3.Gen Y หรือ Millennial กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2523-2543 Gen Y จะเป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศไทยนะค่ะ ประมาณ 20 ล้านคน คนกลุ่มนี้เติบโตขึ้นมาท่ามกลาง ค่านิยมที่แตกต่างระหว่างรุ่นปู่ย่าตายาย กับ รุ่นพ่อแม่ แต่ก็รับเอาความเจริญรุดหน้าของเทคโนโลยีเข้ามาแทรกอยู่ในการดำรงชีวิตประจำวันด้วย
จากความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ที่ราคาถูกลงและเข้าถึงได้อย่างแพร่หลาย คอมพิวเตอร์ มือถือ อุปกรณ์ไอที การเริ่มมีอินเทอร์เน็ตจนถึงแพร่หลายไปยังทั่วโลก ได้เป็นส่วนหนึ่งของคนใน Gen-Y
ทําให้คนรุ่น Generation Y มี ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะใช้ทํางาน ติดต่อสื่อสาร มีความสามารถรอบด้าน และมีสามารถทำงานหลายๆ อย่างได้ในเวลาเดียวกัน แต่ในขณะเดียวกันการให้ความสําคัญกับสังคม รอบข้างก็น้อยลง โดยไปเพิ่มความสําคัญในโลกไซเบอร์แทน นอกจากนี้ลักษณะนิสัยของคนกลุ่มนี้ยังใจร้อน กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดเป็นตัวของตัวเอง ชอบความ ท้าทาย ไม่ชอบการขู่เข็ญบังคับ
ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเร็วมากในยุคของคนกลุ่มนี้ และข่าวสารที่รวดเร็ว จะเห็นได้ว่ามีมหาเศรษฐีหลายรายรวยในช่วงข้ามคืน ทำให้คนกลุ่มนี้จะไม่ค่อยอดทนเหมือนรุ่นพ่อรุ่นแม่นัก หวังที่จะทำงานได้เงินเดือนสูง ๆ แต่ไม่อยากไต่เต้าจากการทำงานข้างล่างขึ้นไป อยากรวยเร็วแบบคนอื่นบ้าง ทำงานน้อยๆ แต่หวังรายได้เยอะๆ อยากทำธุรกิจของตัวเองตั้งแต่เรียนจบ
กลุ่มนี้รับข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์หรือ โซเชียลมีเดียบ่อยที่สุด

4.Gen Z คือคนที่เกิดตั้งแต่ปีพ.ศ.2544 หรือหลังปี ค.ศ. 2000 ซึ่งเป็นยุคที่การเกิดน้อย
เนื่องจากเป็นเมืองเพิ่มขึ้นทำให้มีภาระด้านการดำเนินชีวิต การทำงาน ที่อยู่อาศัย ค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ ทำให้ค่านิยมการมีลูกน้อยลง ส่วนใหญ่ลูกคนเดียว ถ้าครอบครัวเล็ก พ่อแม่มักจะทำงานนอกบ้าน ให้คนอื่นเลี้ยงดูลูก มักจะได้รับการดูแลและเอาใจใส่จากพ่อแม่ปู่ย่าตายายจะมีนิสัยเอาแต่ใจตัวเอง
คน Gen นี้เกิดมาพร้อมเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า มักจะติดมือถือ และการเข้าออนไลน์  จึงรับข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว ทำให้ชาว Gen Z ชอบตัดสินใจทำอะไรอย่างรวดเร็ว


ทั้งหมดนี้ก็เป็นการแบ่งเจนตามช่วงอายุ  เรื่อง Generation เป็นเรื่องสำคัญมากเลยที่  นักการตลาดทั้งหลายต้องรู้ไว้  เพื่อเข้าใจและเอาไปวางแผนกลยุทธ์ว่าจะเจาะกลุ่มลูกค้าในแต่ละเจนยังไง