ล.ต เตรียมร่างเกณฑ์สำหรับการลงทุนคริปโต

สกัด Bitcoin ก.ล.ต เตรียมร่างเกณฑ์สำหรับการลงทุนคริปโต

สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเตรียมออกมาประกาศเพื่อทำการร่างเกี่ยวกับเงินคริปโต เกี่ยวกับกับ “ยกระดับการกำกับดูแลการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน”

ก.ล.ต เตรียมร่างเกณฑ์สำหรับการลงทุนคริปโต

โดยอ้างอิงจากเว็บไซต์หลักของทาง ก.ล.ต. นั้น

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติของผู้ลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี และกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องทดสอบความรู้ (knowledge test) ของผู้ลงทุนก่อนการให้บริการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้มีกลไกคุ้มครองผู้ลงทุนที่เหมาะสม สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องจนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2564 และจัดเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ เพจ “สำนักงาน กลต.” ในวันที่ 24 มีนาคม 2564

 เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติผู้ลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี โดยเนื้อหาหลักนักลงทุนต้องมีรายได้ หรือสินทรัพย์ที่มากเกินเกณฑ์ที่กำหนดก่อนที่จะลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี รวมถึงต้องมีความรู้ และทดสอบความรู้ก่อนลงทุนอีกด้วย ซึ่งรายละเอียดแบ่งออกเป็น

  • คุณสมบัติของผู้ลงทุนเพื่อวัดความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุน และจะพิจารณา 2 เรื่องหลัก ๆ แบ่งออกเป็นฐานะการเงิน-ต้องมีรายได้ต่อปี ไม่รวมคู่สมรส 1 ล้านบาท ต่อปี หรือเกินกว่า 8.3 หมื่นบาท ต่อเดือน หรือ
    -มีสินทรัพย์สุทธิ ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ไม่รวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นที่พักอาศัยประจำ หรือ
    -มีมูลค่าการลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสินทรัพย์ดิจิทัล ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไปความรู้โดยผู้ลงทุนจะต้องมีประสบการณ์ลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี หรือมีประสบการณ์ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญที่กลต. กำหนด เช่น ผู้แนะนำการลงทุน, นักวิเคราะห์การลงทุน หรือผู้ที่ถือ CFA, CISA, CAIA หรือ CFP หากเรามีคุณสมบัติที่ว่ามาไม่ครบ ก็จะไม่สามารถลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซีได้โดยตรง
    แต่ก็ยังสามารถลงทุนผ่านผู้ที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลในขณะเดียวกัน ในการเปิดบัญชีใช้บริการใหม่ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องกำหนดเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
  • การกำหนดให้ผู้ลงทุนต้องผ่านการทดสอบความรู้เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ลงทุนจะมีความรู้ ความเข้าใจเพียงพอเหมาะสม จึงกำหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องทดสอบความรู้ผู้ลงทุนครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ ลักษณะของสกุลเงินดิจิทัล ความเสี่ยง และผลตอบแทนโดยผู้ที่จะเข้าไปลงทุนได้ต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ที่ https://bit.ly/3knvOOk 
ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: ekarit@sec.or.th และ chawin@sec.or.th จนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2564 นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังจัดการเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ เพจ “สำนักงาน กลต.” ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น.

binance banner

Posted

in

by