2563 อัตราเงินเดือนพนักงานออฟฟิศ

ข้อมูลมนุษย์เงินเดือน 2563

ข้อมูลมนุษย์เงินเดือน 2563 จากของ บริษัทอเด็คโก้ ประเทศไทย จำกัด ในกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ ทำธุรกิจให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลที่มีเครือข่ายในกว่า 60 ประเทศทั่วโลก ซึ่งออก Salary Guide 2020 คู่มือฐานเงินเดือนประจำปี เผยถึงอัตราเงินเดือนในสายอาชีพต่างๆ กว่า 800 ตำแหน่ง กว่า 3,000 บริษัท

ข้อมูลมนุษย์เงินเดือน 2563 อัตราเงินเดือนพนักงานออฟฟิศ
ข้อมูลจาก
https://adecco.co.th/th/knowledge-center/detail/salary-guide-2020

เมื่อเทียบกับอัตราเงินเดือนเมื่อ 5 ปีที่แล้ว ฐานเงินเดือนพนักงานออฟฟิศของเด็กจบใหม่มีการปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย จากเดิมเริ่มต้นที่ 9,000 บาท มาเป็น 12,000 บาท โดยเฉลียในปีนี้พบว่า เด็กจบใหม่ส่วนใหญ่จะได้เงินเดือนราว 18,000 – 25,000 บาท และสูงสุดที่ 40,000 บาท โดยในปีนี้พบว่าอาชีพที่มีเงินเดือนเริ่มต้นสูงสุด ได้แก่ อาชีพในสาย IT ขณะที่เงินเดือนผู้บริหารเพิ่มสูงทุกสาขา สะท้อนความต้องการบุคลากรเพื่อปรับตัวธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation)

โดย อาชีพ “Programmer/Software Developer” เนื่องจากเป็นสายงานที่มีความต้องการจากตลาดสูง หลายๆ องค์กรต่างก็ต้องการพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเป็นของตัวเอง  เด็กจบใหม่ในสายไอที สตาร์ทเงินเดือนสูงสุดแตะ 40,000 บาทเลยทีเดียว

รองลงมาในอัตราเงินเดือนสูงสุด 35,000 บาท ได้แก่ อาชีพ Sales Engineer, Project Coordinator, Personal Assistant, เลขานุการ, ล่ามภาษาญี่ปุ่น และตำแหน่งงานด้านการขายที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น

ข้อมูลมนุษย์เงินเดือน 2563 อัตราเงินเดือนผู้บริหารรายสูง

ข้อมูลจาก
https://adecco.co.th/th/knowledge-center/detail/salary-guide-2020

นอกจากนี้ ยังพบว่าเงินเดือนของผู้บริหารระดับสูง สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดในทุกตำแหน่ง ซึ่งมีสาเหตุมาจากสภาพการตลาดที่มีการแข่งขันสูง แต่ละองค์กรต่างต้องการคนเก่งในหลากสาขา เพื่อเข้ามากำหนดทิศทางการบริหารงาน และเปลี่ยนแปลงธุรกิจด้วย Digital Transformation รวมถึงเป็นยุคที่ใช้ AI หรือ หุ่นยนต์ทดแทนแรงงานมากขึ้น
แต่จำนวนผู้บริหารระดับสูง รวมถึงพนักงานระดับสูง อยู่ในภาวะขาดแคลนจึงต้องเพิ่มค่าตอบแทนเพื่อดึงดูดหรือเก็บรักษามือดีเอาไว้

แนวโน้มการจ้างงานในปี 2563

ธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ ประเทศไทย กล่าวว่า ระดับเงินเดือนของแต่ละตำแหน่ง แต่ละอาชีพ เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงอุปสงค์และอุปทานของงานได้ดีอย่างหนึ่งว่า ตอนนี้ตลาดกำลังต้องการแรงงานในส่วนไหน และมีกำลังในการจ่ายค่าจ้างได้มากน้อยแค่ไหน

“จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน เราจะเห็นหลายองค์กรพยายามรัดเข็มขัด ลดต้นทุนในด้านต่างๆ มากขึ้น ซึ่งรวมถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านทรัพยากรบุคคลด้วย องค์กรจะปรับตัวสู่การเป็น Lean Organization ที่บริหารโดยมุ่งเน้นการลดต้นทุนและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า”

แนวโน้มการจ้างงานในปัจจุบันจึงมีการจ้างงานในรูปแบบฟรีแลนซ์เข้ามาผสมผสานกันมากขึ้นเพื่อลดรายจ่ายประจำของบริษัท

ส่วนการจ้างงานในรูปแบบพนักงานประจำ องค์กรต้องการพนักงานที่มีทักษะที่หลากหลายมากขึ้น นอกจากเหตุผลเรื่องความคุ้มค่าแล้ว ยังเป็นเพราะธุรกิจในปัจจุบันมีการ Disruption อยู่ตลอดเวลา องค์กรจึงต้องการพนักงานที่มีความรู้และทักษะรอบด้านเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ

เธอยังบอกว่า ในอนาคตแนวโน้มการกำหนดอัตราเงินเดือนจะขึ้นอยู่กับทักษะของผู้สมัครมากกว่าใบปริญญา เพราะความรู้ที่เรียนมาจะล้าหลังกว่าความรู้ในโลกการทำงานจริง ใบปริญญาจึงวัดอะไรไม่ได้ไม่มากนัก สิ่งสำคัญที่สุดคือคุณมีความรู้และทักษะที่เป็นที่ต้องการแค่ไหน