คืนทีวี 7 ช่อง คนทีวีอาจตกงาน 1000-1500 คน

4311

10 พค 2562 16:30 น. ขีดเส้นตายคืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัล 7 ช่องคืนใบอนุญาตประกอบกิจการฯ เตรียมลาจอ คนทีวีมีความเสี่ยงอาจตกงาน 1000-1500 คน

7 ช่องคืนใบอนุญาตประกอบกิจการฯ

7 ช่องทีวีดิจิทัลที่คืนใบอนุญาตประกอบกิจการ โทรทัศน์เเละกิจการโทรคมนาคม ได้แก่

Springnews 19: บริษัทนิวส์เน็ตเวิร์ค

Spring 26 (Now26): บริษัทนิวส์เน็ตเวิร์ค (เดิมบริษัทบางกอกบิสซิเนสบรอดแคสติ้ง)

VoiceTV 21: บริษัทวอยซ์ทีวี จำกัด

MCOT Family 14: บมจ.อสมท จำกัด (มหาชน) 

BrightTV 20: บริษัท ไบร์ท ทีวี จำกัด

ช่อง3 Family 13: บีอีซีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)

ช่อง 3 SD 28: บีอีซีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)

ล่าสุดจึงเหลือทีวีที่ประกอบธุรกิจทั้งสิ้น 15 ช่อง เท่านั้น
ช่วงนี้นับเป็นวิกฤติของสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโทรทัศน์ โดยล่าสุดเวลา 16.30 น. วันนี้ (10 พ.ค.62) ณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. มีผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิทัล แจ้งความประสงค์ในการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล แล้วทั้งหมด 7 ช่อง

ในวันนี้ทางบริษัท บีอีซีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) ( ช่อง3 Family 13 และ ช่อง3 SD )ได้ยื่นขอคืนใบอนุญาตคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน ต่อสำนักงาน กสทช. แล้วเนื่องจากที่ผ่านมา ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลประสบปัญหาการแข่งขันในธุรกิจทีวีดิจิทัลอย่างรุนแรงจากจำนวนช่องที่มีมากเกินไป ขณะที่เม็ดเงินโฆษณากลับมีการหดตัวลงอย่างมาก นอกเหนือจากนี้ธุรกิจทีวีดิจิทัลยังได้รับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ชม ที่หันไปรับชมรายการต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งให้บริการผ่านช่องทางต่างๆมากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลหลายรายต้องแบกรับปัญหาการขาดทุนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน จากมาตรการดังกล่าวทำให้ผู้ประกอบการหลายรายได้ตัดสินใจคืนใบอนุญาตตามที่คำสั่งมาตรา 44 ที่ คสช. ได้ประกาศไว้ 

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ประเด็นที่สำคัญตอนนี้ การเยียวยาบุคคลากรในอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัล ซึ่งหลังจากที่ช่องดังกล่าวยุบเลิกไปแล้ว จะต้องมีพนักงานที่ตกงานนับพันคน ส่วน วันยุติการออกอากาศนั้นจะพิจารณาภายใน 30 วัน  ต่อจากนี้