19 เพิ่มไม่หยุด

ผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มไม่หยุด

ผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มไม่หยุด เจอรายใหม่ 188 ราย ยอดสะสมรวมพุ่ง 599 ราย
ผู้ป่วยโควิด-19 ยังเพิ่มไม่หยุด สธ.แถลงพบรายใหม่ 188 ราย เจอกลุ่มสนามมวย 21 ราย ผับบาร์ 5 ราย สัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้าทยอยป่วยอีก 37 ราย ส่วนกลุ่มเจอเชื้อแล้วแต่อยู่ระหว่างสอบสวนโรคอีก 108 ราย เหตุจำนวนเพิ่มขึ้นไม่หยุด ทำให้ต้องใช้เวลาสอบสวนโรค ยอดสะสมพุ่ง 599 ราย ย้ำ กทม. ปริมณฑล หยุดอยู่บ้าน อย่ากลับภูมิลำเนา เสี่ยงแพร่เชื้อเพิ่มในคนต่างจังหวัด

โดยผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาจาก หลากหลายอาชีพ หลายสถานที่ ได้แก่
-กลุ่มสนามมวย
-กลุ่มสถานบันเทิง ได้แก่พนักงาน
-ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยก่อนหน้า
-ผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ (มีคนไทยและชาวต่างชาติ)
-ผู้ที่เข้าร่วมพิธีทางศาสนา
-คนที่ทำงานในสถานที่แออัด
-คนที่ทำงานใกล้ชิดชาวต่างชาติ

ผู้ป่วยโควิด 19 เพิ่มไม่หยุด

กราฟด้านบนเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อเมื่อครบ 100 ราย จากกราฟจะเห็นได้ว่า ไทยในวันที่ 7 หลังจากมีผู้ติดเชื้อครบ 100 จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 599 ในวันที่ 22 มีนาคม จากกราฟไทยจะเป็นแบบไหนระหว่าง อิตาลี อีหร่าน หรือ จะเลือกแบบสิงคโปร์ ญี่ปุ่น อยู่ที่คนไทยจะร่วมมือกันกักตัวอยู่บ้านตามที่รัฐบาลประกาศไว้ 14 วัน ไม่ไปไหนหรือไปในที่ชุมชนที่เป็นจุดเสี่ยงที่รวมตัวกันจำนวนมาก ไม่เช่นนั้นประเทศไทยอาจจะมีผู้ติดเชื้อหลักหมื่นคนก็เป็นได้


Posted

in

by