unnamed file 9

รวมคอร์สออนไลน์ เรียนออนไลน์ฟรี

รวมคอร์สออนไลน์ฟรี

รวมคอร์สออนไลน์ฟรี ที่ไม่ต้องออกจากบ้านในยามปิดเมืองเนื่องจากโควิท-19 และเป็นการหาความรู้ไว้เพื่อพัฒนาตนเองและต่อยอดความสามารถของเราเอง การแบ่งเวลามาเสริมทักษะใหม่ รวมถึงการฝึกทักษะทางความคิดและความสามารถ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง และอาจหาหนทางใหม่ในการสร้างรายได้พิเศษแทนการทำงานประจำก็เป็นได้

รวมคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี

รวมคอร์สเรียนออนไลน์ภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยและวิทยากร มาเปิดคอร์สออนไลน์ฟรี

thaimooc.org

thaimooc.org คอร์สออนไลน์ฟรีของ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

Thai MOOC Learning Management System (LMS) คอร์สออนไลน์ฟรีของ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ะบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบ MOOC ที่ออกแบบมาเพื่อให้คนไทยได้ Upskill ReSkill ทุกทีทุเวลา

  • มีรายวิชามากมายจากสถาบันชั้นนำ.
  • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาตามต้องการ
  • สามารถรองรับการใช้งานได้หลากหลายอุปกรณ์ (Responsive)
  • รองรับผู้ใช้งานได้มากขึ้น

Klix.kmitl.ac.th

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เชิญชวนสมัครเรียนคลาส ออนไลน์ 14 วิชา ในหมวดศึกษาทั่วไป (General Education) เรียนเพื่อเก็บเครดิต เรียนเพื่อรับ Certificates โดยสำหรับผู้เรียนทั่วไป เมื่อสำเร็จหลักสูตร และผ่านเกณฑ์การวัดผล จะได้รับใบประกาศนียบัตร และสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย สามารถเรียนเพื่อเก็บเครดิต (Credit Banking) เพื่อเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยได้ ประกอบด้วยวิชาผู้ประกอบการสมัยใหม่ วิชาการสื่อสารและการเสนออย่างมืออาชีพ วิชากระบวนการคิดเชิงออกแบบ เป็นต้น ดูเพิ่มเติมได้ที่ –> สจล. เปิดคลาสออนไลน์ 14 หลักสูตรเรียนฟรี

mooc.chula.ac.th

mooc.chula.ac.th คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี โดยจุฬาลงกรณ์

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี โดยจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย แต่เต็มเร็ว ควรเข้าไปดูบ่อยๆ ว่าเปิดรับเมื่อไร คอร์สน่าสนใจมากโดยอาจารย์จากจุฬาฯ และผู้ทรงคุณาวุฒิมาสอนเอง

mooc.mahidol.ac.th

MUx  คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี โดยมหาวิทยาลัยมหิดล

Mahidol University Extension : MUx คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี โดยมหาวิทยาลัยมหิดล โดย MUx เป็นแหล่งเรียนรู้แบบเปิดที่ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา

skilllane.com

skilllane.com คอร์สเรียนออนไลน์ฟรีเกือบ 100 รายการ

skilllane.com มีคอร์สเรียนออนไลน์ฟรีเกือบ 100 รายการ มีทุกสาขา เหมาะสมการพัฒนาทักษะอย่างยิ่ง

coursesquare.co/course

coursesquare-course  คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี

coursesquare.coคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี หลากหลายสาขาเช่นกัน มีทั้ง สอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หุ้น หรือแม้กระทั่ง สอบเข้าเตรียมทหาร

ucourse.co คอร์สเรียนออนไลน์ มีฟรีอยู่หลายคอร์สเช่นกัน

รวมคอร์สออนไลน์ฟรี ต่างประเทศ

coursera.org

coursera คอร์สเรียนฟรีของต่างประเทศโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำจากสหรัฐอเมริกา

courseraคอร์สเรียนฟรีของต่างประเทศโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำจากสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ถ้าเสียเงินเพิ่มก็จะได้รับประกาศนียบัตรอีกด้วย โดย 87% ของคนที่เรียนได้ประโยชน์ด้านการงานเช่น ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง ขึ้นเงินเดือน ได้งานใหม่ มีคอร์สเรียนออนไลน์มากกว่า 3900 คอร์ส นอกจากนี้บางคอร์สยังสำคัญได้รับใบประกาศหรือ Online Certificates จากบริษัทชั้นนำ เช่น Google หรือ IBM อีกด้วย

edx.org คอร์สเรียนฟรีของต่างประเทศโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ
เช่นเดียวกันถ้าเสียเงินเพิ่มก็จะได้รับประกาศนียบัตรอีกด้วย

alison.com อีกเว็บที่มีคอร์สน่าสนใจอยู่เยอะ และสามารถสมัครคอร์สที่ได้รับ
ประกาศนียบัตรและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

classcentral.comแหล่งรวมออน์ไลน์คอร์สฟรี ซึ่งสามารถหาคอร์สเรียนได้เกือบทุกวิชา

khanacademy.org คอร์สเรียนออนไลน์นี้หลักสูตรเหมาะกับคนทุกวัยจริงๆ ครอบคลุมไปถึงระดับมหาลัย และหลักสูตรเฉพาะด้าน

code.org/learn เว็บเรียน Coding ฟรี เป็นที่รู้จักมากที่สุดจากโปรแกรมเมอร์ทั่วโลก เว็บไซต์นี้มีคอร์สเรียนฟรีให้ตั้งแต่ ระดับเริ่มต้น ไปถึง ระดับมืออาชีพ เลยทีเดียว

openculture.com/freeonlinecourses ภายในเว็บมีคอร์สเรียนฟรีให้เลือกเรียนถึง 1,500 คอร์ส

คอร์สเรียนโปรแกรม Adobe ฟรี

http://35.197.165.142/%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1-adobe-%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b5/

หลักสูตรเรียนทำอาหารออนไลน์

http://35.197.165.142/%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-online/

คอร์สเรียนภาษาออนไลน์ฟรี

alison.com/courses/language คอร์สเรียนภาษาฟรีโดยมหาวิทยาลัยชั้นนำ

duolingo.com

duolingo คอร์สเรียนภาษาฟรี

duolingo.com คอร์สเรียนภาษาฟรี เรียนตั้งแต่ง่ายจนไปขัันสูง เป็น level ต่างๆ และเป็นเกมส์สนุก เรียนวันละ 15- 20 นาที ช่วยให้คุณเรียนภาษาใหม่สบายๆ

memrise.com คอร์สเรียนภาษาฟรี(แทบจะ)ครบทุกประเทศ

http://35.197.165.142/%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99/