รวมคอร์สออนไลน์ เรียนออนไลน์ฟรี

รวมคอร์สออนไลน์ฟรี ที่ไม่ต้องออกจากบ้านในยามปิดเมืองเนื่องจากโควิท-19 และเป็นการหาความรู้ไว้เพื่อพัฒนาตนเองและต่อยอดความสามารถของเราเอง การแบ่งเวลามาเสริมทักษะใหม่ รวมถึงการฝึกทักษะทางความคิดและความสามารถ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง และอาจหาหนทางใหม่ในการสร้างรายได้พิเศษแทนการทำงานประจำก็เป็นได้ รวมคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี รวมคอร์สเรียนออนไลน์ภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยและวิทยากร มาเปิดคอร์สออนไลน์ฟรี thaimooc.org Thai MOOC Learning Management System (LMS) คอร์สออนไลน์ฟรีของ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ะบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบ MOOC ที่ออกแบบมาเพื่อให้คนไทยได้ Upskill ReSkill ทุกทีทุเวลา มีรายวิชามากมายจากสถาบันชั้นนำ.เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาตามต้องการสามารถรองรับการใช้งานได้หลากหลายอุปกรณ์ (Responsive)รองรับผู้ใช้งานได้มากขึ้น Klix.kmitl.ac.th สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เชิญชวนสมัครเรียนคลาส ออนไลน์ 14 วิชา ในหมวดศึกษาทั่วไป (General Education) เรียนเพื่อเก็บเครดิต เรียนเพื่อรับ Certificates โดยสำหรับผู้เรียนทั่วไป เมื่อสำเร็จหลักสูตร และผ่านเกณฑ์การวัดผล จะได้รับใบประกาศนียบัตร และสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย สามารถเรียนเพื่อเก็บเครดิต (Credit Banking) เพื่อเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยได้ ประกอบด้วยวิชาผู้ประกอบการสมัยใหม่ วิชาการสื่อสารและการเสนออย่างมืออาชีพ วิชากระบวนการคิดเชิงออกแบบ เป็นต้น ดูเพิ่มเติมได้ที่ … Continue reading รวมคอร์สออนไลน์ เรียนออนไลน์ฟรี