รวมคอร์สออนไลน์ เรียนออนไลน์ฟรี

รวมคอร์สออนไลน์ฟรี ที่ไม่ต้องออกจากบ้านในยามปิดเมืองเนื่องจากโควิท-19 และเป็นการหาความรู้ไว้เพื่อพัฒนาตนเองและต่อยอดความสามารถของเราเอง การแบ่งเวลามาเสริมทักษะใหม่ รวมถึงการฝึกทักษะทางความคิดและความสามารถ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง และอาจหาหนทางใหม่ในการสร้างรายได้พิเศษแทนการทำงานประจำก็เป็นได้ รวมคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี รวมคอร์สเรียนออนไลน์ภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยและวิทยากร มาเปิดคอร์สออนไลน์ฟรี thaimooc.org Thai MOOC Learning Management System (LMS) คอร์สออนไลน์ฟรีของ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ะบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบ MOOC ที่ออกแบบมาเพื่อให้คนไทยได้ Upskill ReSkill ทุกทีทุเวลา มีรายวิชามากมายจากสถาบันชั้นนำ. เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาตามต้องการ สามารถรองรับการใช้งานได้หลากหลายอุปกรณ์ (Responsive) รองรับผู้ใช้งานได้มากขึ้น Klix.kmitl.ac.th สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เชิญชวนสมัครเรียนคลาส ออนไลน์ 14 วิชา ในหมวดศึกษาทั่วไป (General Education) เรียนเพื่อเก็บเครดิต เรียนเพื่อรับ Certificates โดยสำหรับผู้เรียนทั่วไป เมื่อสำเร็จหลักสูตร และผ่านเกณฑ์การวัดผล จะได้รับใบประกาศนียบัตร และสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย สามารถเรียนเพื่อเก็บเครดิต (Credit Banking) เพื่อเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยได้ ประกอบด้วยวิชาผู้ประกอบการสมัยใหม่ วิชาการสื่อสารและการเสนออย่างมืออาชีพ … Continue reading รวมคอร์สออนไลน์ เรียนออนไลน์ฟรี