ศัพท์เกี่ยวตลาดหุ้นที่ควรรู้ไว้

1290

บางครั้งเราดูรายการเกี่ยวกับตลาดหุ้น มีศัพท์ที่เรารู้เช่น set index ตอนนี้อยู่ 1500 จุด Mai อยู่ที่ … แต่บ้างตัวเราก็ไม่รู้ที่มาว่าเป็นอะไร เช่น Dow Jones เราก็นึกว่าคล้ายดัชนีของประเทศไทยที่คำนวณจากราคาหุ้นทุกตัวที่จดในตลาดหลักทรัพย์ แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ แล้วคืออะไร เรามาค่อยๆ ดูกันทีละตัว เพื่อเป็นความรู้หรือจะได้เข้าใจว่า ดัชนีตลาดหุ้นของแต่ละประเทศมีที่มาจะไหน

Stock Index graph chart bar 01

Set (Stock Exchange of Thailand) เป็นดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย เปิดทำการซื้อขายขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรกในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 เป็นดัชนีที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์ SET ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งระดมทุนระยะยาวของบริษัทที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีทุนชำระแล้วหลัง IPO ตั้งแต่ 300 ล้านบาทขึ้นไป

SET50 Index ดัชนีที่ใช้แสดงระดับราคาหุ้นสามัญที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายสูงสุด 50 อันดับแรก โดยคัดเลือกกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization)

SET100 Index ดัชนีที่ใช้แสดงระดับราคาหุ้นสามัญที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก โดยคัดเลือกกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization)

เนื่องจากทางตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีการทบทวนรายชื่อหุ้นใน SET50 และ SET100 เป็นประจำทุกๆ 6 เดือน โดยเราสามารถติดตามรายชื่อหุ้นได้ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คลิกที่นี่

mai เป็นแหล่งระดมทุนของธุรกิจที่มีศักยภาพขนาดกลางและเล็ก ซึ่งมีทุน  ชำระแล้วหลัง IPO ตั้งแต่ 50 ล้านขึ้นไป โดยเน้นธุรกิจที่มีการเติบโตสูง และมีแนวโน้มการเติบโตดีในอนาคต

Dow jones ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ : เป็นดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา
ดัชนีนี้แสดงถึงการซื้อขายหุ้นของบริษัทมหาชนขนาดใหญ่ 30 บริษัทในสหรัฐอเมริกา โดยการคัดเลือกโดยดาวโจนส์แอนด์คอมพานี 30 บริษัทในสหรัฐอเมริกา

NASDAQ : เป็นดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาที่เป็นตัวชี้วัดของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ

S&P 500 : เป็นค่าดัชนีของบริษัทขนาดใหญ่ 500 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา

Nikkei 225 หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า Nikkei คือดัชนีตลาดหุ้นสำหรับตลาดหลักทรัพย์โตเกียว(TSE) โดยหนังสือพิมพ์ Nihon Keizai Shinbun ได้รับการคำนวณเป็นรายวันนับตั้งแต่ปี 1950 โดยเลือกบริษัท 225 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่นมาคำนวณเป้นค่าดัชนี Nikkei

HANGSENG: HSI เป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในฮ่องกง ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1891 เป็นตลาดหุ้นที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเอเชีย

FTSE100 ดัชนีเอฟทีเอสอี 100 (อ่านออกเสียงว่า Footsie ฟุตซี่ 100) เป็นดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอังกฤษโดยคัดมา 100 บริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดที่จดทะเบียนในตลาด

CAC 40 ซีเอซี 40 เป็นชื่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของประเทศฝรั่งเศส โดยมีเกณฑ์คัดเลือกคือนำหลักทรัพย์ทั้งหมด 40 ตัวที่มีมาร์เก็ตแคปมากที่สุด

DAX เป็นดัชนีตลาดหุ้นของประเทศเยอรมันประกอบด้วย บริษัท เยอรมันรายใหญ่ 30 แห่งที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แฟรงค์เฟิร์ต

MSCI เป็นดัชนีอ้างอิงที่จัดทำโดยบริษัท Morgan Stanley Capital International  มีขึ้นมาเพื่อเป็นเกณฑ์มาตรฐานให้กับนักลงทุนต่างประเทศ ในการคัดเลือกหุ้นและผลตอบแทน