สร้าง QR Code เองได้ง่ายๆ

บางทีให้พิมพ์ชื่อเสิร์ชหาหรือแปะลิงก์แบบยาวๆมันยุ่งยากเกินไป เปิดภาพ QR Code ให้สแกนเลย เดี๋ยวนี้สะดวกกว่าจำ URL ที่ยาวๆ วันนี้มีวิธี gen qr code มาฝาก QR Code คืออะไร QR Code คือบาร์โค้ด 2 มิติ ย่อมาจากคาว่า Quick Response ถูกคิดค้นขึ้นในปี 1994 โดยบริษัท Denso-Wave ประเทศญี่ปุ่น QR Code มีประโยชน์มาก สามารถนามาใช้ได้หลากหลายเช่น เช่น แสดงURL ของเว็บไซต์, ข้อความ, เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลที่เป็นตัวอักษร ซึ่งสะดวกอย่างมาก และเก็บข้อมูลได้มากว่าบาร์โค้ดในรูปแบบเดิม ทำให้คิวอาร์โค้ดสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย จุดที่สำคัญในการเลือกเว็บทำ QR Code คือ QR Code ธรรมดาส่วนใหญ่ไม่มีหมดอายุ แต่ QR Codeโดยเฉพาะที่เปลี่ยนโลโก้ได้ถ้าเว็บปิด ข้อมูลที่เก็บใน server จะหายหมด … Continue reading สร้าง QR Code เองได้ง่ายๆ