หุ้นไทยตกหนัก -134 จุด

3628
หุ้นไทยตกหนัก 134 จุด

จากการที่วันนี้ WHO ประกาศ โควิด-19 เป็น “ภาวะการระบาดใหญ่ทั่วโลก” Pandemic ซึ่ง Covid-19 กระทบความเชื่อมั่นนักลงทุน ทำให้ตลาดหุ้นไทยร่วงอย่างหนักปิดตลาด -134 จุด

แต่่ช่วงบ่ายตลาดหุ้นไทยลงไป 125.05 จุดหรือ 10% มาอยู่ที่ระดับ 1,124.84 จุด โดยตลาดหลักทรัพย์หยุดทำการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว หรือ Circuit Breaker Level 1 เป็นเวลา 30 นาที ตั้งแต่ 14.38 น. ถึง 15.08 น.

Circuit Breaker คือมาตรฉุกเฉินที่ตลาดหลักทรัพย์จะงัดออกมาใช้เมื่อตลาดร่วงอย่างรุนแรง นับเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 12 ปี

Circuit Breaker ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ข้อมูลจาก
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/870451?fbclid=IwAR1HWQDfycozK7NXrLMpjazxdcFGgH8rbSYUiV15a0D0IwDDPSDcP8ELObI

การที่ WHO ประกาศ โควิด-19 เป็น “ภาวะการระบาดใหญ่ทั่วโลก” Pandemic โดยโควิท-19 ระบาดมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2019 ถึง ปัจจุบัน ขณะนี้ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสท่ัวโลกนั้นสูงจะทะลุ 130,000 รายแล้วและมียอดผู้เสียชีวิตใกล้ทะลุ 5,000 รายทั่วโลก

ศตวรรษที่ผ่านมาโลกของเราผ่าน “ภาวะการระบาดใหญ่ทั่วโลก” ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง.
ตั้งแต่ “อหิวาตกโรค” ครั้งที่ 6 ค.ศ.1910-1911 มีผู้เสียชีวิต “มากกว่า 8 แสนราย”.
“ไข้หวัดใหญ่สเปน” เมื่อปี ค.ศ.1918 มีผู้เสียชีวิต “20-50 ล้านราย”.
“ไข้หวัดใหญ่เอเชีย” เมื่อปี ค.ศ. 1956-1958 มีผู้เสียชีวิต “2 ล้านราย”.
“ไข้หวัดใหญ่ฮ่องกง” ในปี ค.ศ.1968 ทำให้มีผู้เสียชีวิต “1 ล้านราย”
“เชื้อเอชไอวี” หรือ “โรคเอดส์” ที่มีการระบาดสูงสุดช่วงปี ค.ศ. 2005-2012 ทำให้มีผู้เสียชีวิต “36 ล้านราย”
“ไข้หวัดใหญ่ 2009” ในปี ค.ศ.2009 มีผู้เสียชีวิตกว่า “2 แสนราย”

“สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเราทุกคนตอนนี้คือ ความสมดุล ควรมีสติและไม่ควรสุดโต่งไปในทางใดทางนึง หากคุณกำลังกังวลเรื่องไวรัสมากเกินไปจนใช้ชีวิตปกติไม่ได้ คุณก็ควรจะลดความกังวลลง แต่หากคุณกำลังไม่มีความกังวลเลยและกำลังใช้ชีวิตแบบปกติ คุณก็ควรที่จะปรับตัวและระมัดระวังมากขึ้นบ้าง” คำพูดของ Ray Dalio นักลงทุนของกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก