ตระกูลเจียรวนนท์

10 อันดับเศรษฐีไทยประจำปี 64 – ตระกูลเจียรวนนท์อันดับที่ 1

นิตยสารฟอร์บส์ เอเชีย จัดอันดับ 50 อภิมหาเศรษฐีไทย ประจำ ปี 2564 นิตยสารดังเผยแม้เศรษฐกิจไทยจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดรุนแรงของไวรัสโควิด-19 ที่เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดนช าคเศรษฐกิจที่พึ่งพาการท่องเที่ยวของไทย หดตัวลงมากที่สุดในรอบ 20 ปี มากถึงร้อยละ 6.1 ในปี 2563 

แต่ผู้ที่ถูกจัดอันดับต่างมีทรัพย์สินเพิ่มจากปีที่แล้วเกือบ 28,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือกว่า 896,000 ล้านบาท ขณะที่ทรัพย์สินของกลุ่มอภิมหาเศรษฐีรวมกันสูงถึง 160,000 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 5.12 ล้านล้านบาท

10 อันดับเศรษฐีไทย

ตระกูลเจียรวนนท์ เครือเจริญโภคภัณฑ์

อันดับ 1 ตระกูลเจียรวนนท์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือซีพี ทรัพย์สินรวม 30,200 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 966,400 ล้านบาท 

เฉลิม อยู่วิทยา

อันดับ 2 นายเฉลิม อยู่วิทยา เจ้าของกลุ่มบริษัทกระทิงแดง ทรัพย์สินรวม 24,500 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 784,000 ล้านบาท 

เจริญ สิริวัฒนภักดี

อันดับ 3 นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริษัทไทยเบฟเวอเรจ เจ้าของบริษัทเบียร์ช้างและบริษัทในเครือ ทรัพย์สินรวม 12,700 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 406,400 ล้านบาท 

อันดับ 4 ตระกูลจิราธิวัฒน์ ธุรกิจห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ทรัพย์สินรวม 11,600 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 371,200 ล้านบาท 

อันดับ 5 นายสารัชถ์ รัตนาวะดี กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ ทรัพย์สินรวม 8,900 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 284,800 ล้านบาท

อันดับ 6 ตระกูลโอสถานุเคราะห์ เจ้าของบริษัท โอสถสภา จำกัด ทรัพย์สินรวม 3,500 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 112,000 ล้านบาท อันดับ 7 นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ ทรัพย์สินรวม 3,300 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 105,600 ล้านบาท อันดับ 

8 นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ ทรัพย์สินรวม 3,250 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 104,000 ล้านบาท อันดับ 

9 นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานที่ปรึกษากลุ่มบริษัททีโอเอ ทรัพย์สินรวม 3,200 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 102,400 ล้านบาท และอันดับ 

10 นายชูชาติ-นางดาวนภา เพชรอำไพ เจ้าของ บมจ.เมืองไทยลิสซิ่ง จำกัด ทรัพย์สินรวม 3,000 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 96,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ นิตยสารฟอร์บส์ เอเชีย ยังรายงานผู้ที่ติดอันดับใหม่ 3 คนในปีนี้ ได้แก่ 

อันดับ 29 นายอดิศักดิ์ และนางนาตยา ตั้งมิตรประชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดูโฮม กรุ๊ป จำกัด ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ทรัพย์สินรวม 1,270 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 40,640 ล้านบาท 

อันดับ 41 นายสมชาย รัตนภูมิ-ภิญโญ กรรมการบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซับพลาย จำกัด (มหาชน) ธุรกิจวัตถุปรุงแต่งอาหาร ทรัพย์สินรวม 875 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 28,000 ล้านบาท 

และอันดับ 44 นายสมหวังและนายไวยวุฒิ สินเจริญกุล ประธานกรรมการ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ธุรกิจยางธรรมชาติ ทรัพย์สินรวม 865 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 27,680 ล้านบาท 

นอกจากนั้นแล้ว จาก 38 รายชื่อที่มีมูลมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น มีเพียง 8 รายเท่านั้นที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากกว่า 3.14 หมื่นล้านบาท นำโดยเสถียร เศรษฐสิทธิ์ และ ณัชไมย ถนอมบุญเจริญ ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มคาราบาว ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ด้วยผลกำไรที่มากที่สุดในรอบปีได้ส่งผลให้ทั้งคู่มีมูลค่าทรัพย์สินส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นรายละมากกว่า 2 เท่า 

สำหรับทั้ง 50 อันดับมหาเศรษฐีไทย จากการจัดอันดับของ Forbes สามารถอ่านได้ที่ forbes