อ้อย 1 แท่ง กับ ทองคำ 1 แท่ง

4560
ช้างกินอ้อย

อ้อย 1 แท่ง กับ ทองคำ 1 แท่ง

ยื่นให้ช้าง ช้างย่อมเลือกอ้อย

เพราะช้างไม่รู้ว่า ทองคำ 1 แท่ง แลกอ้อยได้ 10,000 แท่ง

***กินทั้งชาติก็ไม่หมด***

แต่อย่าไปตำหนิช้าง … แม้แต่คน ก็ยังมีอาการคล้ายกัน

ทองคำ 1 แท่ง กับ 1 วิชาความรู้สำคัญ

ยื่นให้คน ผู้คนมากมายจะเลือกทองคำ

เพราะพวกเขาไม่รู้ว่า วิชาความรู้สำคัญ แลกทองคำได้ 10,000 แท่ง

***กินทั้งชาติก็ไม่หมด*** ‪ ‎เรื่องเล่าชาวจีน

จากเพจ นิ้วโป้ง Fundamental VI