powered suit 2

เทคโนโลยี high mobility powered suit

powered suit

ศูนย์พัฒนาวิทยาการของJSDF ได้ทำการเผยแพร่การสาธิตใช้งาน Powersuit
ซึ่งผู้ใส่จะสามารถแบกของหนัก 50 kg และวิ่งได้เร็วถึง 13.5 km/h

น้ำหนักรวมของชุดอยู่ที่ราว 25 kg เฉพาะส่วนเฟรมที่เป็นอลูมิเนียมหนัก 9 kg และมี Lithium Ion Battery หนักตัวละ 1 kg อยู่ 4 ตัว

จุดประสงค์หลักสำหรับใช้ในงานกู้ภัย หลังจากภัยพิบัติภูเขาไฟ Ontake ในปี 2014 ก็ได้มีการพัฒนาได้รับการส่งเสริมโดยเน้นความสามารถในการสนับสนุนการปฏิบัติการกู้ภัยในสถานที่ที่มนุษย์เท่านั้นที่สามารถเข้ามา

ตัวต้นแบบผลิตเสร็จตั้งแต่ปี 2018 แล้ว และกำลังอยู่ในขั้นทดสอบการใช้จริงในสภาพแวดล้อมต่างๆ

โครงสร้างของเฟรมถูกออกแบบมาให้ต่อลงมาถึงใต้เท้า ทำให้ผู้ใส่ไม่รู้สึกว่าแบกชุดนี้อยู่

ในกรณีที่แบกของหนัก 50 kg จะสามารถทำงานต่อเนื่องได้ 2 ชั่วโมง และผู้แบกจะรู้สึกว่าแบกของ 20 kg อยู่

บทความจาก
https://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/column/18/00001/03392/?n_cid=nbpnxt_fbed&fbclid=IwAR0fDBUDT7PDCVYaXEc48JgUVt0b3Ho4BbefZ4h–f6Xi2kV4w9dOVHVHEQ


Posted

in

by

Tags: