เรียนรู้เกี่ยวกับ Forex

1563

Forex

Forex คือ อะไร
ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราสากล Foreign Exchange Market เรียกโดยย่อว่า FOREX เป็นสถาบันตลาดการเงินที่ใหญ่สุดในโลก ด้วยปริมาณการซื้อขายเกิน 4 ล้านล้านเหรียญต่อวัน ก็ประมาณ 3 เท่าของตลาดหุ้นทุกชนิดในโลกรวมกัน

ตลาด Forex เป็นตลาดที่ทำการซื้อหนึ่งสกุลและขายอีกหนึ่งสกุลได้ในทันที สกุลค้าขายโดยผ่ายตัวแทน โบรกเกอร์ (Broker) หรือ ตัวแทน (Dealer) และซื้อขายกันเป็นคู่ต่างสกุลเงิน ยกตัวอย่างเช่น เงินดอล์ล่ายูโร กับ ดอล์ล่าอเมริกา หรือ เงินปอนด์อังกฤษ กับ เงิน เยน ญี่ปุ่น
การค้าชนิดนี้อาจจะเข้าใจยากสักนิด อาจคิดเหมือนกับว่าการซื้อสกุลเงินเป็นการซื้อหุ้นของประเทศนั้น ๆ เมื่อคุณซื้อเงิน เยน ญี่ปุ่นเท่ากับคุณซื้อหุ้นเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่น เพราะค่าของสกุลเงินของประเทศญี่ปุ่น เป็นผลสืบเนื่องโดยตรง ที่ตลาดเล็งถึงภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคตของประเทศญี่ปุ่น
ตลาดฟอเร็กซ์ไม่มีสถานที่ตั้งหรือศูนย์กลาง หรือสำนักงานใหญ่ เหมือนตลาดหุ้นอื่น ตลาดฟอเรกซ์ ถูกจัดอยู่ในประเภท Over the Counter (OTC) หรือ ธนาคาร “Interbank” ด้วยความจริงที่ว่าตลาดทั้งหมดเดินด้วยการสื่อสารอีเลคทรดนิค ภายในเครือข่ายของธนาคารๆ ตลอด 24 ชั่วโมง

Forex graph

   Spot Market คืออะไร ? ตลาดสปอตมาร์เกต ก็คือตลาดที่ทำธุรกรรมการแลกเปลี่ยนสกุลเงินตามราคาปัจจุบัน Forex จัดอยู่ในประเภท สปอตมาร์เกต เพราะใช้ค่าของตัวเงินในการเทรดนั่นคือเงิน ต่างจาก Future Market ที่เราได้ยินกันในประเภทซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยี่สื่อสารที่ทันสมัย ทำให้ Spot Market ได้รับความนิยม เหนือ Futrue Market แบบ ขาดลอย เพราะผู้เทรดใน Future Market จำต้องพิจารณาควบถึงอุปสงค์ของสินค้าเกษตร รวมทั้งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตด้วย ซึ่งนับวันจะได้รับความนิยมน้อยลง การทำการซื้อขายฟอร์เรกซ์ ผู้เทรดคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับความมั่งคง มั่งคั่งของประเทศที่เลือกเทรดและประเทศคู่ค้า จะเห็นว่าการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า Future Market ก็ต้องคำนึงถึงปัจจัยนี้เช่นกัน และอีกยังคำนึงถึงปัจจัยนี้เช่นกัน และอีกยังต้องคำนึงถึงอุปสงค์ของสินค้านั้น ๆ อีกด้วย การวิเคราะห์แนวโน้มราคาของสินค้าเกษตรจึงดูเหมือนกับไม่ใช่เป็นของหมู ๆ เลย Future Market จำถูกจำกัดอยู่เฉพราะในวงการพ่อค้าคนกลางของสินค้านั้น ๆ

การเทรด Forex เป็นการเก็งกำไรจากค่าเงินว่าจะมีขึ้นหรือลงเท่านั้น  แต่ข้อดีกว่าของการเทรด forex คือเราสามารถทำกำไรได้ทั้งค่าเงินลดหรือค่าเงินเพิ่มซึ่งตรงนี้และครับที่เป็นจุดเด่นของฟอเร็กซ์  การเทรดฟอเร็กซ์ผมคิดว่ามีข้อดีกว่าการเล่นหุ้นไทยตรงที่ว่าไม่ต้องห่วงว่าจะมีการทุบหุ้นหรือปั่นหุ้น
เพราะเงินตราเป็นระบบเศรษฐกิจระดับประเทศไม่มีใครทุบเงินใครได้ง่ายเพราะเงินตราที่เทรดอยู่ในตลาด forex นั้นมีแต่เงินของประเทศที่มีความมั่นคงสูงเช่น เงินตรา  USD(ยูเอสดอลล่า)  JPY(เจแปนนิสเยน)  EUR(ยูโร)  CHF(สวิสฟรังส์) GBP(ปอนด์สเตอริง) เป็นต้น

How to Trade Forex

การลงทุนใน Forex จะต้องมีการวางแผนบริหารพอร์ทลงทุน (Portfolio Management) ติดตามข่าวสาร ติดตามผลการเทรดและจดบันทึก เพื่อการวิเคราะห์และวัดผลของผลลัพธ์ในพอร์ทลงทุนของเราในแต่ละเดือน ไตรมาส และปี และจะต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเหมือนการเทรดหุ้นและการลงทุนทั่วไป โดยหลักการพื้นฐานที่สำคัญคือ การกระจายความเสี่ยง หรือ Diversify และวางแผนเพื่อการขยายพอร์ทลงทุน สู่ความมั่นคงและมั่งคั่งต่อไป

ตลาดเทรดค่าเงิน เป็นตลาดที่มีประสิทธิภาพสูง (High Efficiency) ในขณะเดียวกันก็เป็นตลาดที่มีความผันผวนสูงเช่นกัน (High Volatility) ค่าเงินหรือคู่เงินแต่ละตัวก็มีความผันผวนไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ และการประกาศข่าวสำคัญๆของประเทศที่มีผลกระทบกับค่าเงิน เช่น การประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยภายในประเทศ รวมทั้งข่าวในเชิงลบเช่น ข่าวก่อการร้าย ภัยพิบัติจากสาเหตุต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นการกระจายความเสี่ยง หรือ Diversify เพื่อเทรดค่าเงินจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยหลักการกระจายความเสี่ยงเกี่ยวกับคู่เงินนั้น จะใช้หลักการวิเคราะห์ค่า Correlation ของแต่ละคู่เงิน เช่น ถ้าเราเปิดออร์เดอร์สองคู่เงิน USD/CAD และ USD/JPY เราต้องดูค่า Correlation ของสองคู่เงินนี้ด้วย เนื่องจากอาจจะทำให้ได้กำไรหรือขาดทุน ทั้งสองคู่เงินก็เป็นได้ (เพราะเปิดเทรด USD ทั้งคู่) ดังนั้นการเลือกคู่เงินและการกระจายความเสี่ยงในแต่ละคู่เงิน เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการเทรดสูงสุดจึงเป็นสิ่งสำคัญ