'เวียดนาม' ตั้งเป้าเป็นประเทศพัฒนาแล้ว

‘เวียดนาม’ ตั้งเป้าเป็นประเทศพัฒนาแล้วภายในช่วงกลางศตวรรษที่ 21

'เวียดนาม' ตั้งเป้าเป็นประเทศพัฒนาแล้ว

เวียดนาม ตั้งเป้าพัฒนาให้เป็นประเทศพัฒนาแล้วภายในช่วงกลางศตวรรษที่ 21 นี้

เหงียน ฟู้ จ่อง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์

พรรคคอมมิวนิสต์ “เวียดนาม” ได้เปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ของพรรคครั้งที่ 13 ขึ้น ที่กรุงฮานอย อย่างเป็นทางการในวันที่ 25 ม.ค.ที่ผ่านมา นับเป็นการประชุมครั้งแรกในรอบ 5 ปี โดยมีตัวแทนสมาชิกพรรคจากทั่วประเทศจำนวน 1,587 คนเข้าร่วม ซึ่งในที่ประชุมจะมีการประเมินการทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และลงมติคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรค, ประธานาธิบดี และนายกรัฐมนตรีคนใหม่ รวมถึงสมาชิกสภาแห่งชาติ “เวียดนาม” ชุดใหม่

นาย “เหงียน ฟู้ จ่อง” เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ “เวียดนาม” ซึ่งคาดว่า จะได้รับเลือกให้ทำหน้าที่ต่อเป็นวาระที่ 3 ได้กล่าวในที่ประชุม โดยระบุถึงความสำเร็จของเวียดนาม ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจที่เริ่มมีการวางนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจตั้งแต่ 35 ปีที่แล้ว ทำให้ชาวเวียดนาม และต่างชาติเชื่อมั่นในศักยภาพของเวียดนามมากขึ้น

นอกจากนี้เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามยังประกาศด้วยว่า เวียดนาม อยู่ในสถานะที่มั่นคงทุกด้านในเวลานี้ และจะจัดทำแผนพัฒนาประเทศในช่วง 5 ปีข้างหน้า โดยมีเป้าหมายเพื่อก้าวสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วภายในช่วงกลางศตวรรษที่ 21 นี้

โดยในปี 2025 เวียดนามหวังว่าจะเป็น ประเทศกำลังพัฒนาที่ไปสู่อุตสาหกรรมสมัยใหม่(modernity-oriented industry)และจะทำรายได้ให้สูงกว่าระดับปานกลางระดับต่ำ (GNI ต่อหัวระหว่าง $1,036 ถึง $4,085)
โดยในปี 2030 เวียดนามหวังว่าจะเป็น ประเทศกำลังพัฒนาด้วยอุตสาหกรรมสมัยใหม่(modernity industry)และมีรายได้ระดับปานกลางระดับสูง (GNI ต่อหัวระหว่าง $4,086 ถึง $12,615)
โดยในปี 2045 เวียดนามตั้งเป้าว่าจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยระบบสังคมนิยมที่มีรายได้ระดับสูง (มากกว่า $12,615)

หมายเหตุ

  • Vietnam gni per capita 2019 = $2,540, 7.63% เพิ่มจากปี 2018
  • Vietnam gni per capita 2018 = $2,360, 11.32% เพิ่มจากปี 2017.
  • Vietnam gni per capita 2017 = $2,120, 1.92% เพิ่มจากปี 2016.
  • Vietnam gni per capita 2016 = $2,080, 5.58% เพิ่มจากปี 2015.

(ประเทศไทย gni per capita 2019 = $7,260)
GDP ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศโดยไม่แยกว่าจะทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการจะเป็นทรัพยากรของคนในประเทศหรือเป็นของชาวต่างชาติ
GNP ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ซึ่งก็คล้ายกับ GDP แต่จะต่างกันตรงที่นับมูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายเฉพาะที่ใช้ทรัพยากรของคนในประเทศนั้น ๆโดยไม่สนใจว่าคนของประเทศนั้น ๆ จะอยู่ที่ใดในโลก

เวียดนาม ตั้งเป้าพัฒนาให้เป็นประเทศพัฒนา

ทั้งนี้ เวียดนาม มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจร้อยละ 2.91 ในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นตัวเลขต่ำสุดในรอบ 10 ปี แต่ก็ยังถือเป็นตัวเลขที่ดี ในขณะที่ทั่วโลกประสบปัญหาเศรษฐกิจถดถอยร้อยละ -4 เนื่องจากการแพร่ระบาดรุนแรงของโรคโควิด-19

ต่างชาติแห่ลงทุนในเวียดนาม

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต. / ทูตพาณิชย์) ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลสื่อของเวียดนามว่า สำนักงานสถิติของเวียดนามเผยถึง การลงทุนโดยตรงของต่างประเทศ (FDI) ปี 2563 มีมูลค่ารวม 28,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
โดยในปี 2563 มี 79 ประเทศที่ลงทุนในเวียดนาม โดยสิงคโปร์เป็นผู้นำด้วยมูลค่า 6,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามด้วยจีนร้อยละ 10.8 ไต้หวัน ร้อยละ 10.3 ฮ่องกงร้อยละ 8.7 และเกาหลีใต้ร้อยละ 8.2
ทั้งนี้ ในปี 2562 เวียดนามมีโครงการ FDI มูลค่า 38,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 ซึ่งสูงสุดในรอบ 10 ปี

ล่าสุดเวียดนามได้อนุมัติใบอนุญาตให้ Foxconn บริษัทอิเล็กทรอนิกส์จากไต้หวัน ที่รับผลิตสินค้าให้กับ Apple สร้างโรงงานในจังหวัดบั๊กชางทางตอนเหนือของเวียดนาม ภายใต้การดำเนินการของ FuKang Technology โรงงานดังกล่าว มีมูลค่าราว 270 ล้านดอลลาร์เป็นฐานการผลิต iPad และ MacBook ซึ่งทางการเวียดนามระบุว่าจะมีกำลังการผลิตประมาณ 8 ล้านเครื่องต่อปี
จนถึงตอนนี้ Foxconn มีการลงทุนในเวียดนามกว่า 1,500 ล้านดอลลาร์ โดยมีแผนที่จะลงทุนเพิ่มเติมอีก 700 ล้านดอลลาร์ และสร้างตำแหน่งงานเพิ่มกว่า 10,000 ตำแหน่ง อีกทั้ง Foxconn มีแผนที่จะลงทุนในจังหวัดทัญฮว้า ประเทศเวียดนาม อีกกว่า 1,300 ล้านดอลลาร์

ที่มา: 
https://news.ch7.com/detail/463774
https://vietnamnews.vn/…/viet-nam-aims-to-become-a…
https://e.vnexpress.net/…/party-congress-vietnam-trains…