หอการค้าไทยชี้เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ช่วงขาลง

3381
หอการค้าไทยชี้เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ช่วงขาลง

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย – นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ กล่าวถึงผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยประจำเดือนเม.ย. 2562 ว่า ได้สำรวจกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 375 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 29 เม.ย.-6 พ.ค. 2562 ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจปัจจุบันและอนาคต อยู่ในระดับต่ำกว่า 50 เป็นครั้งแรก นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 โดยดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจโดยรวมเดือน เม.ย.ลดลงมา อยู่ที่ 47.8 ต่ำสุดในรอบ 1 ปี
ซึ่งดัชนีดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจเข้าสู่ช่วงขาลงโดยมีผลตั้งแต่เดือนมี.ค.ที่ผ่านมา จากปัจจัยทางเรื่องของการเมืองไม่นิ่ง และสงครามการค้าจีน-สหรัฐที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ การส่งออกที่หดตัวและนักท่องเที่ยวโตไม่ได้ตามเป้า
โดยการประเมินสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เศรษฐกิจ (จีดีพี) ไทย ในไตรมาส 1 อยู่ที่ 2.8% ทำให้ศูนย์พยากรณ์ฯ ประเมินไตรมาส 2 น่าจะเติบโตได้ที่ 3-3.2% ทำให้ครึ่งปีแรกของโตอยู่ที่ประมาณ 2.8-3% ขณะที่ครึ่งปีหลังมองว่าหากไม่สามารถทำให้เติบโตได้ที่ 4% ก็จะทำให้เศรษฐกิจไทยในปี 2562 โตไม่ถึง 3.5% โดยอยู่ภายใต้การคาดการณ์ปัจจัยของสงครามการค้าที่ไม่รุนแรง