10 อันดับ รัฐวิสาหกิจนำเงินเข้ารัฐสูงสุด ปีงบประมาณ 2563 ‘กองสลากฯ’ แชมป์

1567

สคร.เผยรัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้แผ่นดินปีงบประมาณ 2563 จำนวน 188,861 ล้านบาท ได้ตามเป้าหมาย “สำนักงานสลากฯ” แชมป์นำส่งรายได้สงสุด

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในเดือนกันยายน 2563 สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 (กิจการฯ) จำนวน 6,573 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) มีเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการฯ รวมจำนวน 188,861 ล้านบาท เป็นไปตามเป้าหมายเงินนำส่งรายได้แผ่นดินตามเอกสารงบประมาณจำนวน 188,800 ล้านบาท  

10 อันดับ รัฐวิสาหกิจนำเงินเข้ารัฐสูงสุด ปีงบประมาณ 2563

10 อันดับรัฐวิสาหกิจนำเงินเข้ารัฐสูงสุด

รายชื่อรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 10 อันดับแรก 2563 ได้แก่

 1. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล        46,598 ล้านบาท
 2. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)        29,198 ล้านบาท 
 3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    28,619 ล้านบาท
 4. ธนาคารออมสิน            18,000 ล้านบาท
 5. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    10,500 ล้านบาท
 6. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)    8,890 ล้านบาท
 7. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค            6,715 ล้านบาท
 8. การท่าเรือแห่งประเทศไทย        6,230 ล้านบาท
 9. ธนาคารอาคารสงเคราะห์        5,922 ล้านบาท
 10. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร    5,660 ล้านบาท
      อื่นๆ                22,529 ล้านบาท
      รวม                188,861 ล้านบาท

หมายเหตุ : ข้อมูลเงินนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลัง โดย สคร. จัดเก็บ ซึ่งไม่รวมเงินนำส่งรัฐประเภทอื่น เช่น ภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการ สคร. ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับในปีงบประมาณ 2564 สคร. มีเป้าหมายการจัดเก็บจำนวน 159,800 ล้านบาท ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ได้ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ และอาจส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินด้วย