10 คุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จ

4334

ถ้าอยากประสบความสำเร็จ เราจะต้องมีคุณสมบัติอะไรและจะพัฒนาตัวเองอย่างไร Top 10 Qualities of Highly Successful People ซึ่งเขียนโดย Lolly Daskal ได้ระบุถึงคุณสมบัติของคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตโดยสังเกตุจากผู้ที่ประสบความสำเร็จ
โดยถ้าอยากประสบความสำเร็จก็เหมือนการทำสวน ถ้าอยากได้สวนสวยๆ มีผลผลิตงดงาม ก็ต้องหมั่นพรวนดิน ดูแลต้นไม้ เช่นเดียวกันก็ต้องดูแลสร้างคุณสมบัติที่จะประสบความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับตัวเราเอง ไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาหรือเรื่องดวง มันเกิดจากการที่เราสร้างขึ้นทุกๆ วันให้เกิดขึ้น

10 คุณสมบัติผู้ประสบความสำเร็จ

คุณ 10 คุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จ คุณมีอยู่กี่ข้อแล้ว

  1. Drive มีแรงขับและมีพลังในการทำงาน คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกคนจะเป็นคนที่มีพลังภายในที่คอยขับเคลื่อนตัวเองให้ฝ่าฝันอุปสรรคต่างๆ ไปให้ได้ มีความมุ่งมั่นในตนเองที่จะพาตนเองไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และยังมีความสามารถที่จะลุกขึ้นเมื่อประสบกับความล้มเหลวในด้านต่างๆ เพื่อขึ้นมาต่อสู้ใหม่อีกครั้ง อย่างไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ
  2. Self-Reliance เป็นคนที่สามารถพึ่งพาตนเอง ยืนหยัดด้วยตนเองได้ คุณต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบและเชื่อถือได้
  3. Will Power มีพลังใจที่แข็งแกร่ง คนที่ประสบความสำเร็จทุกคน จะเป็นคนที่มีพลังใจที่แข็งแกร่งมาก เมื่อไหร่ที่มีการวางแผน และมีความตั้งใจที่จะทำอะไร ก็จะมุ่งมั่นและยึดมั่นทำให้ได้ตามแผนงาน ไม่ปล่อยให้ความสบายเข้ามามีผลต่อการทำงาน ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง เลื่อนสิ่งที่จะทำออกไปเรื่อยๆ โดยยึดความสบายส่วนตัวเป็นเกณฑ์
  4. Patience มีความอดทน คุณสมบัติที่สำคัญอีกประการหนึ่งของคนที่ประสบความสำเร็จก็คือ มีความอดทนอดกลั้น ไม่ใจร้อน รีบร้อน มีความเข้าใจสาเหตุ และผล ของการกระทำ ที่ตนเองได้ทำไป และเข้าใจสาเหตุของความล้มเหลวของตนเอง และอดทนเพียรพยายามต่อสู้ต่อไป เพื่อให้ตนเองประสบความสำเร็จให้ได้
  5. Integrity มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น คุณสมบัติข้อนี้เป็นคุณสมบัติที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือมีความซื่อสัตย์ พูดอะไรไป ก็ทำตามสิ่งที่ได้พูดไว้ คนที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน จะเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นอย่างมาก เรื่องนี้จะเป็นตัวสร้างความน่าเชื่อถือในตัวของเราได้อย่างดี
  6. Passion สิ่งที่หลงไหล ความหลงใหลในสิ่งที่คุณทำและมีความสุขที่ได้ทำงานที่คุณรักนั่นเอง ทำให้งานประสบความสำเร็จได้ง่ายกว่า หากปราศจากความหลงใหลก็เหมือนไร้ซึ่งแรงฉุดรั้งให้ลุกขึ้นมาต่อสู้และฟันฝ่าในสิ่งที่ตนเองเชื่อ และฝันใฝ่
  7. Connection ความสัมพันธ์กับผู้อื่น เป็นปัจจัยที่จะช่วยทำให้คุณประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือธุรกิจของคุณได้
  8. Optimism มองโลกในแง่ดี คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนั้น ทุกคนเป็นคนที่มองโลกในแง่ดี เป็นคนที่มองทุกสิ่งด้วยความเป็นไปได้ เป็นคนที่ไม่ปฏิเสธความคิดของคนอื่น แม้ว่าจะเป็นความคิดที่ขัดแย้งกับตนเองก็ตาม แต่ถ้าเป็นความคิดที่ดี ก็จะเปิดใจรับความคิดใหม่ๆ เพื่อนำเอาสิ่งเหล่านี้มาทำให้เกิดขึ้นจริงให้ได้
  9. Self-confidence เชื่อมั่นในตัวเอง ถ้าคุณเชื่อมั่นในตัวเองอย่างหนักแน่น มุ่งสู่เป้าหมายโดยไม่มีใครมาทำให้คุณไขว่เขว คุณก็อยู่ใกล้ความสำเร็จไปอีกขั้นแล้ว
  10. Communication การสื่อสาร การทำงานร่วมกันกับคนอื่นการสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก การพูดอย่างมาได้ดังที่คิดไว้และการได้ยินสิ่งที่เค้าไม่ได้พูดเป็นสิ่งที่เสริมคุณลักษณะสู่ความสำเร็จ

ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จ คุณควรฝึกฝนตัวเองทุกวัน ถ้าคุณใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วๆไป ชีวิตคุณก็ไม่ต่างจากคนทั่วไปนัก ถ้าคุณทำทุกวันให้ยอดเยี่ยม ความยอดเยี่ยมที่คุณสร้างก็จะส่งผลต่อชีวิตของ