ข้อมูลรูปแบบการใช้ 5Gในอนาคต

3215

Ericsson Mobility Report ของบริษัทอีริคสัน บริษัทสัญชาติสวีเดน ซึ่งเป็นผู้ขายอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมล่าสุด ได้วิจัยเรื่องราวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G เราควรรู้ควรทราบเอาไว้ในเบื้องตันสักนิดว่า ​

จำนวนมือถือที่ลงทะเบียนมีประมาณ 8 พันล้านเบอร์ในไตรมาสที่ 3 2019 ขนาดที่จำนวนประชากรในโลกปี 2019 มีประมาณ 7.8 ล้านคน

Subscription penetration Q3 2019 percent of population

รูปที่ 1 จำนวนมือถือที่ลงทะเบียนเทียบกับประชากรเป็นเปอร์เซ็นต์

ในปี 2019 มีบางประเทศเช่น เกาหลีใต้ จีน เยอรมัน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกาเริ่มมีการใช้ 5G ในเชิงพาณิชย์แล้ว และคาดว่าในปี 2025
(2568) หรือในอีกหกปีข้างหน้า การให้บริการสื่อสารไร้สายรุ่นที่ 5 หรือ 5G น่าจะมีผู้ใช้บริการ 2,600 ล้านคนหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของผู้ใช้บริการสื่อสารไร้สายทั้งโลก

Mobile subscriptions by technology billion
รูปที่ 2 แสดงเทคโนโลยีการใช้มือถือที่เปลี่ยนแปลงไป

ในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียในปีเดียวกันนั้น น่าจะมีผู้ใช้บริการ 4G ร้อยละ 63 ของผู้ใช้บริการทั้งหมด ส่วนการใช้ 5G น่าจะมีประมาณร้อยละ 21ของจำนวนผู้ใช้บริการทั้งหมดในภูมิภาค ดังรูปที่ 3

Mobile subscriptions by region and technology percent
รูปที่ 3 รูปแบบการใช้เทคโลโนยีมือถือเมื่อแบ่งตามภมูิภาค

​สำหรับความคืบหน้าในการเริ่มใช้บริการ 5G ในขณะนี้ต้องบอกว่า เกาหลีใต้กับจีน ล่วงหน้าไปก่อนชาวบ้านพอสมควร ​เกาหลีใต้ มีผู้ใช้บริการจริงแล้วประมาณ 3 ล้านราย หลังจากเริ่มให้บริการเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ส่วนจีนตอนนี้น่าจะมีประมาณ 10-13 ล้านคน แต่อัตราเร่งและจำนวนสะสม น่าจะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดในอนาคตอันใกล้นี้ ​

แต่ความน่าตื่นเต้นเร้าใจของจริงที่จะได้เห็น จะเป็นตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป ซึ่งจะเป็นปีแรกที่โลกจะเข้าสู่ระบบการให้บริการแบบไร้สายรุ่นที่ 5 แบบเต็มตัว ก่อนจะสะสมจำนวนจนมีบทบาทสำคัญเป็นแกนกลางของการสื่อสารและการบริการหลากหลายรูปแบบในปี2568 ​