Beyond meat เนื้อจากพืช ปฏิวัติโลก

เมื่อกระแสการบริโภคอาหารที่ทำมาจากพืชทดแทนเนื้อสัตว์ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากผู้บริโภคมีความตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพและกระบวนการผลิตอาหารอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ทำให้ตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ทำมาจากโปรตีนจากพืชมีการขยายตัวจากกลุ่มผู้บริโภคมังสวิรัติ ไปสู่กลุ่มผู้บริโภคที่เลี่ยงการบริโภคเนื้อสัตว์ โดยเน้นโปรตีนจากพืชแทนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ** ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสัตว์เป็นสาเหตุหนึ่งของการทำลายป่า ลดมลพิษที่ทำชั้นบรรยากาศ ** Beyond Meat อาจเป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งของเทรนด์สินค้าให้ของโลก แม้ยังอยู่ในช่วงแรกๆ ของการปฎิวัติอุตสาหกรรมอาหาร ในการไม่กินเนื้อที่ได้คุณค่าเหมือนเนื้อสัตว์ แต่ไม่ต้องทรมานสัตว์** ราคายังค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์จริงๆ** คุณค่าทางอาหารยังได้ไม่เหมือนเนื้อสัตว์ และมีโซเดียมที่สูง เนื้อจากพืช (Plant-based Meat) เนื้อจากพืช Plant-based Meat คือเนื้อสัตว์ที่ทำจากพืช โดยใช้กระบวนการแปรรูปพืช ให้มีความใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์ทั้งผิวสัมผัสและรสชาติ โดยมีส่วนผสมของพืชและโปรตีนจากถั่วชนิดต่าง ๆ ผสมกับน้ำมันมะพร้าว น้ำมันทานตะวัน มาผ่านขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้มีสีสัน ความชุ่มฉ่ำ กลิ่นและรสชาติเหมือนเนื้อมากที่สุด โดยสิ่งสำคัญคือ การดัดแปลงสิ่งที่เรียกว่า ฮีม (heme) หรือโมเลกุลอุดมธาตุเหล็ก ใช้รากของพืชจำพวกถั่ว นำมาผ่านกระบวนการที่เกี่ยวโยงกับการแปลงพันธุกรรม (โดยนำ DNA ของถั่วเหลืองไปใส่ในยีสต์ที่ดัดแปลงพันธุกรรม) ที่ช่วยทำให้ได้สีแดงคล้ายกับเนื้อสัตว์ และคล้ายกับมีเลือดอยู่ภายใน เพราะสิ่งนี้เองที่เป็นองค์ประกอบในการสร้างรสชาติแสนอร่อย ทั้งรสของเลือดและรสสัมผัสที่คล้ายกับการเคี้ยวเนื้อสัตว์ และคล้ายกับมีเลือดอยู่ภายใน ทั้งรสของเลือดและรสสัมผัสที่คล้ายกับการเคี้ยวเนื้อสัตว์ โดย Plant-based … Continue reading Beyond meat เนื้อจากพืช ปฏิวัติโลก