You Are Browsing ‘ข่าวเศรษฐกิจ’ Category

ทองผันผวนก่อนประกาศตัวเลขจ้างงานสหรัฐคืนนี้ ทองไทยบาทอ่อนหนุน รายงานเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐในคืนวันนี้ 3 พค. ติดตามการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร(Nonfarms...

การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  จับตา นกแอร์วิกฤติหนัก หลังขอยกเลิกเที่ยวบินต่อเนื่องมามากว่า 1 ปี อีกทั้งยังมีการเริ่มปลดนักบิน ชี้เสี่ยงหนัก...