You Are Browsing ‘แนะนำ web’ Category

ขั้นตอนการสมัคร Paypal ตอนที่ 2 นี้เป็นการเชื่อมบัญชี Paypal กับบัญชีธนาคารและบัตรเครดิต เพื่อใช้ในการซื้อขายสินค้าออนไลน์หรือจะโอนเงินให้บัญชี...

Paypal คือ ธนาคารออนไลน์เว็บไซด์หนึ่งที่ใช้ในการซื้อขาย ชำระค่าสินค้า หรือค่าบริการต่างๆทั่วโลก ฯล จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่เรามารถทำธุรกรรมฝาก-ถอน...

PayPal ผู้นำในด้านการชำระเงินออนไลน์ระดับโลก ให้บริการธนาคารออนไลน์ , บริการชำระเงินออนไลน์ , กระเป๋าสตางค์อิเล็กทรอนิกส์ มีบริการทั้งผู้ใช้ทั้งบุคคลธรรมดาและภาคธุรกิจใช้เป็นช่องทางส่งและรับเงินออนไลน์...

อีเบย์ (eBay Inc.) www.ebay.com  เว็บขายของออนไลน์ของอเมริกาเป็นตลาดออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก อีเบย์มี ซื้อ-ขาย-ประมูล สินค้าต่างๆ...

Esty (อ่านว่า “เอ๊ท-ซี่” ) เว็บไซด์ e-commerce รวมงานฝีมือ งานแฮนเมด งาน vintage และ งาน craft เป็นเว็บไซด์ยอดนิยมของพ่อค้าแม่ค้าไทยในการนำสินค้ามาขายไม่แพ้...