Facebook มอบทุน 40 ล้านบาท หนุน SME ไทยจากผลกระทบโควิด

2099
Facebook มอบทุน 40 ล้านบาท หนุน SME ไทยจากผลกระทบโควิด

Facebook ประเทศไทย ช่วย SME ไทยต่อเนื่อง ปล่อยฟีเจอร์ Facebook Business Suite พร้อมโครงการมอบเงินทุนเพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

Facebook เล็งเห็นว่าธุรกิจขนาดเล็กกำลังเผชิญความท้าทายอันสืบเนื่องมาจากโควิด-19 ทางเฟซบุ๊กจึงได้จัดทำโครงการมอบเงินทุนมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์จำนวน 30,000 รายในประเทศต่างๆ 30 ประเทศ และขณะนี้โครงการนี้ได้เปิดรับสมัครแล้วในประเทศไทย

สำหรับขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับการสนับสนุนจาก Facebook ซึ่งข้อกำหนดเบื้องต้นในการสมัครเพื่อรับทุนสนับสนุน

  • ประสบปัญหาจากเหตุการณ์ระบาดของโรค COVID-19
  • มีพนักงานลูกจ้างจำนวน 2-50 คน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
  • เปิดดำเนินการมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี
  • เป็นองค์กรแสวงหาผลกำไร
  • ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกับสถานที่ตั้งของสำนักงาน Facebook ในประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Facebook ประเทศไทย ได้จัดตั้งโครงการมอบเงินสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อยในกรุงเทพฯ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 โดยเป็นหนึ่งในโครงการมอบเงินทุนช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กในกว่า 30 ประเทศทั่วโลก ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุจะได้รับเงินทุนสนับสนุนมูลค่ารวมโดยประมาณ 89,000 บาทประกอบด้วยเงินสด 55,600 บาท และเครดิตโฆษณา (ad credit) จำนวน 33,400 บาท ทั้งนี้ หากธุรกิจเลือกขอรับเครดิตโฆษณาด้วย ธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกไม่จำเป็นต้องมีบัญชีหรือเพจบน Facebook เพื่อลงทะเบียนสมัครเข้ารับการสนับสนุนดังกล่าว

สำหรับธุรกิจขนาดเล็กในประเทศไทยสามารถส่งใบสมัครได้ระหว่างวันที่ 6-12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โครงการสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กของ Facebook สามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนสมัครได้ที่ https://www.facebook.com/business/small-business/grants