Paypal ผู้นำในด้านการชำระเงินออนไลน์ระดับโลก

3202
paypal2

PayPal ผู้นำในด้านการชำระเงินออนไลน์ระดับโลก ให้บริการธนาคารออนไลน์ , บริการชำระเงินออนไลน์ , กระเป๋าสตางค์อิเล็กทรอนิกส์ มีบริการทั้งผู้ใช้ทั้งบุคคลธรรมดาและภาคธุรกิจใช้เป็นช่องทางส่งและรับเงินออนไลน์ เปรียบเสมือนธนาคารและกระเป๋าสตางค์ออนไลน์ ที่สามารถโอนเงินจากบัญชี PayPal ของเรา ไปยังบัญชี PayPal รายอื่นได้ และใช้เป็นช่องทางในการซื้อสินค้า และบริการออนไลน์ต่างๆ ทางเว็บไซต์ และสามารถโอนเงินจากบัญชี Paypal เข้าธนาคารที่เราเชื่อมไว้ได้ และสามารถหักยอดเงินจากการซื้อของออนไลน์ผ่านทางบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตได้อีกด้วย ซึ่ง Paypal ทำให้เรามีความสะดวกมากในการทำธุรกรรมออนไลน์

Luke Nosek หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Paypal

Luke Nosek หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Paypal

ประวัติ Paypal

ในปี 2019 ที่การประชุม World Economic Forum ใน Davos, Luke Nosek หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Paypal กล่าวว่า เป้าหมายเริ่มแรกของ Paypal คือ สร้างเงินสกุลสากลที่เป็นอิสระจากองค์กรใดๆ P2P payments ที่โด่งดังของ paypal ในยุคแรกเริ่มนั้นก็เป้น idea หลักของ Nosek นี่เอง และเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ paypal สามารถดึงดูดผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
เพย์พาล PayPal ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) เริ่มแรกชือ Confinity
มีผู้ก่อตั้งคือ Max Levchin, Peter Thiel, Luke Nosek, and Ken Howery
ที่ส่วนใหญ่จบมาจาก มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ และในปี 2000 บริษัทได้รวมกิจการกับ บริษัท x.com ของ อีลอน มัสก์ หลังจากนั้นบริษัทได้เปลี่ยนจาก x.com เป็น Paypal ในปี 2001 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อเมริกาในปี 2002 Ipo ที่ราคา $13 ต่อหุ้น
ไม่นานภายในปี 2002 eBay ก็ได้เข้ามาซื้อหุ้น Paypal ที่ $23 มูลค่า 1500 ล้านเหรียญสหรัฐและได้เป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น ซึ่ง 70% ของการชำระเงินใน eBay มาจาก Paypal นั้นเอง
ราคาหุ้นของ Paypal ปัจจุบันในปี 2019 (NASDAQ: PYPL) อยู่ที่ $116

ราคาหุ้น Paypal
อีลอน มัสค์ Elon Musk
อีลอน มัสก์

PayPal ในปี 2019

PayPal เป็นระบบการจ่ายเงินอีกรูปแบบหนึ่งใช้แทนที่การจ่ายเงินสด เช็ค หรือบัตรเครดิต โดยผู้ซื้อจะจ่ายเงินผ่านระบบ และผู้ขายจะเสียค่าบริการให้กับทางบริษัท
ในปี 2019 PayPal ให้บริการใน 202 ตลาดและมีผู้ใช้ที่ใช้งานประจำกว่า 277 ล้านคน และมีการให้บริการ 25 สกุลเงินต่างๆ ทั่วโลก

ฉะนั้นถ้าจะทำจากร้านค้าออนไลน์เพื่อจะขายลูกค้าต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น eBay, Amazon, Esty หรือ เปิด Website ของตัวเอง Paypal เป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดในการชำระเงินของลูกค้า

ข้อมูลอ้างอิง

https://en.wikipedia.org/wiki/PayPal

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A5