สถิติข้อมูลการใช้โซเชียลมีเดียของไทย 2020

8222

สถิติผู้ใช้ดิจิทัลของประเทศไทย 2020 โดย Hootsuite ผู้ให้บริการระบบจัดการ Social Media และ Marketing Solutions ได้รวบรวมสถิติการใช้โซเชี่ยลมีเดียของประเทศไทยดังนี้

บัญชีโซเชียลมีเดียของประเทศไทย

 • ในเดือนมกราคม 2020 มีบัญชี social media 52 ล้านบัญชี
 • เพิ่มขึ้น 2.3 ล้านบัญชี (+4.7%) ข้อมูลเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2019
 • คนไทยเข้าถึงอินเตอร์เน็ตและมีบัญชีโซเชียลคิดเป็น 75%
 • คนไทยเล่นโซเชียลเฉลี่ยวันละเกือบ 3 ชั่วโมง
digital 2020 thailand january 2020 v01 40 1024
digital 2020 thailand january 2020 v01 41 1024
ช่วงอายุการใช้งานโซเชียลมีเดีย
digital 2020 thailand january 2020 v01 42 1024
digital 2020 thailand january 2020 v01 43 1024

อันดับการใช้งานโซเชียล Facebook และ youtube ยังเป็นอันดับที่ 1 เท่ากัน ตามด้วย Line, Facebook Messenger, instagram และ Twitter ที่น่าจับตามองคือ Tiktok ที่มาแรง

digital 2020 thailand january 2020 v01 53 1024
อันดับการหาใน YouTube ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากสำหรับ youtuber

ข้อมูล Facebook

เมื่อดูข้อมูลจากการโฆษณาใน faceboook แล้วได้ดังนี้

 • Facebook เข้าถึงได้ 47 ล้านคน
 • เป็นชายและหญิงอย่างละเท่าๆกัน 50%
 • ซึ่งส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดใช้มือถือในการเข้า Facebook
 • การมีส่วนร่วมทั้ง Like share comment ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
 • เรื่อง Page นั้นการได้ Like แต่ละเดือนถือว่ายากมาก และ เพจที่เสียเงินโฆษณามีถึง 23.4% ของทั้งหมด ยอด Reach เสียเงินค่าโฆษณาอยู่ที่ 32.7%
 • Engagement ของ Facebook ที่ดีที่สุดตอนนี้คือ Video
digital 2020 thailand january 2020 v01 44 1024
digital 2020 thailand january 2020 v01 45 1024
ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดใช้มือถือในการเข้า Facebook
digital 2020 thailand january 2020 v01 46 1024
การมีส่วนร่วม Like share comment
digital 2020 thailand january 2020 v01 47 1024
ข้อมูลเกี่ยวกับ Facebook Page
digital 2020 thailand january 2020 v01 48 1024
Engagement ของ Facebook ที่ดีที่สุดตอนนี้คือ Video

ข้อมูล Instagram

เมื่อดูข้อมูลจากการโฆษณาใน Instagram แล้วได้ดังนี้

 • Instagram เข้าถึงได้ 12 ล้านคน
 • ผู้บัญชีอินสตราแกรมผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายค่อนข้างมากเกือบ 2 เท่า
 • ไตรมาสต่อไตรมาสโต 2%
digital 2020 thailand january 2020 v01 49 1024

ข้อมูล Snapchat

เมื่อดูข้อมูลจากการโฆษณาใน Snapchat แล้วได้ดังนี้

 • Snapchat เข้าถึงได้ 6.45 แสนคน
 • ผู้บัญชี Snapchat เป็นผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายค่อนข้างมากเกือบ 2 เท่า
 • ไตรมาสต่อไตรมาสโต -4.4% คนใช้ลดลง
digital 2020 thailand january 2020 v01 50 1024

ข้อมูล Twitter

เมื่อดูข้อมูลจากการโฆษณาใน Twitter แล้วได้ดังนี้

 • Twitter เข้าถึงได้ 6.55 ล้านคน
 • ผู้บัญชี Twitter เป็นผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายมากเกือบ 80% เลยทีเดียว ซึ่งถ้าไม่ดูข้อมูลยังเข้าใจว่าปริมาณการใช้น่าจะคล้าย Facebook ที่ 50:50
 • ไตรมาสต่อไตรมาสโต -3.2 % คนใช้ลดลง
digital 2020 thailand january 2020 v01 51 1024

ข้อมูล LinkedIn

LinkedIn เป็นเว็บไซต์เครือข่ายสังคมที่เน้นด้านเครือข่ายธุรกิจ ถูกใช้เพื่อการสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพเป็นหลัก เมื่อดูข้อมูลจากการโฆษณาใน LinkedIn แล้วได้ดังนี้

 • LinkedIn เข้าถึงได้ 6.55 ล้านคน
 • ผู้บัญชี LinkedIn สัดส่วนใกล้เคียงกัน
digital 2020 thailand january 2020 v01 52 1024