สถิติข้อมูลการใช้โซเชียลมีเดียของไทย 2020

สถิติผู้ใช้ดิจิทัลของประเทศไทย 2020 โดย “Hootsuite” ผู้ให้บริการระบบจัดการ Social Media และ Marketing Solutions ได้รวบรวมสถิติการใช้โซเชี่ยลมีเดียของประเทศไทยดังนี้ บัญชีโซเชียลมีเดียของประเทศไทย ในเดือนมกราคม 2020 มีบัญชี social media 52 ล้านบัญชีเพิ่มขึ้น 2.3 ล้านบัญชี (+4.7%) ข้อมูลเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2019คนไทยเข้าถึงอินเตอร์เน็ตและมีบัญชีโซเชียลคิดเป็น 75%คนไทยเล่นโซเชียลเฉลี่ยวันละเกือบ 3 ชั่วโมง ช่วงอายุการใช้งานโซเชียลมีเดีย อันดับการใช้งานโซเชียล Facebook และ youtube ยังเป็นอันดับที่ 1 เท่ากัน ตามด้วย Line, Facebook Messenger, instagram และ Twitter ที่น่าจับตามองคือ Tiktok ที่มาแรง อันดับการหาใน YouTube ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากสำหรับ youtuber ข้อมูล Facebook เมื่อดูข้อมูลจากการโฆษณาใน faceboook แล้วได้ดังนี้ Facebook เข้าถึงได้ … Continue reading สถิติข้อมูลการใช้โซเชียลมีเดียของไทย 2020