Home / Tag Archives: ชำระเงินออนไลน์

Tag Archives: ชำระเงินออนไลน์

Paypal ผู้นำในด้านการชำระเงินออนไลน์ระดับโลก

PayPal ผู้นำในด้านการชำระเงินออนไลน์ระดับโลก ให้บริการธนาคารออนไลน์ , บริการชำระเงินออนไลน์ , กระเป๋าสตางค์อิเล็กทรอนิกส์ มีบริการทั้งผู้ใช้ทั้งบุคคลธรรมดาและภาคธุรกิจใช้เป็นช่องทางส่งและรับเงินออนไลน์ เปรียบเสมือนธนาคารและกระเป๋าสตางค์ออนไลน์ ที่สามารถโอนเงินจากบัญชี PayPal ของเรา ไปยังบัญชี PayPal รายอื่นได้ และใช้เป็นช่องทางในการซื้อสินค้า และบริการออนไลน์ต่างๆ ทางเว็บไซต์ และสามารถโอนเงินจากบัญชี Paypal เข้าธนาคารที่เราเชื่อมไว้ได้ และสามารถหักยอดเงินจากการซื้อของออนไลน์ผ่านทางบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตได้อีกด้วย ซึ่ง Paypal ทำให้เรามีความสะดวกมากในการทำธุรกรรมออนไลน์ Luke Nosek หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Paypal ประวัติ Paypal ในปี 2019 ที่การประชุม World Economic Forum ใน Davos, Luke Nosek หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Paypal กล่าวว่า เป้าหมายเริ่มแรกของ Paypal คือ สร้างเงินสกุลสากลที่เป็นอิสระจากองค์กรใดๆ P2P payments ที่โด่งดังของ paypal …

Read More »