Home / Tag Archives: ประวัติ Xiaomi

Tag Archives: ประวัติ Xiaomi

อาณาจักรธุรกิจของ Xiaomi

ตอนนี้คนไทยรู้จัก Xiaomi เสี่ยวหมี่ ไม่ใช่เฉพาะแค่ขายแค่มือถือ ช่วง PM2.5 ปลายปี แบรนด์เสี่ยวหมี่เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้นจากเครื่องฟอกอากาศและตัววัด PM 2.5 ตอนนี้สินค้าเสี่ยวหมี่ไม่เพียงมีอุปกรณ์เกือบทุกชนิดของสินค้าอิเลคทรอนิกส์ ยังรวมไปถึงสินค้าอย่างกรรไกรตัดเล็บ ไม้แคะหูอัจฉริยะ Xiaomi ทำอย่างไรจึงมีอาณาจักรธุรกิจใหญ่โตขนาดนี้ ประวัติของ Xiaomi Xiaomi ก่อตั้งบริษัทมาเพียง 10 ปี Xiaomi เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนเมษายนปี 2010 Xiaomi มีสำนักงานใหญ่ที่ปักกิ่ง ประเทศจีน เริ่มจากผู้ก่อตั้ง 8 คนกับพนักงาน 14 ชีวิต โดย Lei Jun อดีตผู้ก่อตั้งบริษัทเกี่ยวกับซอฟต์แวร์, แอพออฟฟิศ, แอนตี้ไวรัส ,เว็บไซต์พอร์ทัลไอที ปัจจุบัน CEO แห่ง Xiaomi ตอนนี้มากกว่า 18000 คนในประเทศจีน อินเดีย และ อื่นๆ ภาษาจีนของ …

Read More »