Home / Tag Archives: ผู้ป่วยโควิด-19

Tag Archives: ผู้ป่วยโควิด-19

ผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มไม่หยุด

ผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มไม่หยุด เจอรายใหม่ 188 ราย ยอดสะสมรวมพุ่ง 599 รายผู้ป่วยโควิด-19 ยังเพิ่มไม่หยุด สธ.แถลงพบรายใหม่ 188 ราย เจอกลุ่มสนามมวย 21 ราย ผับบาร์ 5 ราย สัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้าทยอยป่วยอีก 37 ราย ส่วนกลุ่มเจอเชื้อแล้วแต่อยู่ระหว่างสอบสวนโรคอีก 108 ราย เหตุจำนวนเพิ่มขึ้นไม่หยุด ทำให้ต้องใช้เวลาสอบสวนโรค ยอดสะสมพุ่ง 599 ราย ย้ำ กทม. ปริมณฑล หยุดอยู่บ้าน อย่ากลับภูมิลำเนา เสี่ยงแพร่เชื้อเพิ่มในคนต่างจังหวัด โดยผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาจาก หลากหลายอาชีพ หลายสถานที่ ได้แก่-กลุ่มสนามมวย-กลุ่มสถานบันเทิง ได้แก่พนักงาน-ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยก่อนหน้า-ผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ (มีคนไทยและชาวต่างชาติ)-ผู้ที่เข้าร่วมพิธีทางศาสนา-คนที่ทำงานในสถานที่แออัด-คนที่ทำงานใกล้ชิดชาวต่างชาติ กราฟด้านบนเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อเมื่อครบ 100 ราย จากกราฟจะเห็นได้ว่า ไทยในวันที่ 7 หลังจากมีผู้ติดเชื้อครบ 100 จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น …

Read More »