Home / Tag Archives: รายได้จากชื่อโดเมน

Tag Archives: รายได้จากชื่อโดเมน

การหารายได้จากชื่อโดเมน

การจดชื่อโดเมนที่น่าสนใจเก็บไว้แล้วขายต่อหรือจะหาชื่อโดเมนที่หมดอายุแล้วมาขายก็เป็นรายได้เสริมที่ดี โดยเฉพาะโดเมนเก่าที่จะหมดอายุนั้นต้องใช้เครื่องมือเช็ค backlink อีกที่ว่ามีติดมาด้วยหรือไม่ หรือถ้าไม่โดย back list จาก google ก็จะทำให้สามารถทำอันดับได้ดีกว่าโดเมนที่จดใหม่ๆ ชื่อโดเมนถ้ายิ่งสั้น มีความหมายยิ่งราคาสูง ตัวอย่างเช่น โดเมนจากข้อมูลจาก Wikipedia ที่มีมูลค่าสูงสุด Insurance.com — มูลค่า US$35,000,000 (ปี 2010)VacationRentals.com — มูลค่า US$35,000,000,000 (ปี 2007)PrivateJet.com — มูลค่า US$30,180,000,000 (ปี 2012)Internet.com — มูลค่า US$ 18,000,000,000 (ปี 2009)360.com — มูลค่า US$17,000,000,000 (ปี 2015) การหาโดเมนที่หมดอายุ ข้อดีของโดเมนเก่ากว่าโดเมนใหม่คือติด google ได้ง่ายกว่าหน่อย แต่ได้โดเมนที่มี backlink ก็จะช่วยในการทำอันดับได้ดีกว่าโดเมนใหม่ๆ …

Read More »