Home / Tag Archives: สร้างรายได้จกาการถ่ายภาพ

Tag Archives: สร้างรายได้จกาการถ่ายภาพ

ช่อง youtube สำหรับการถ่ายภาพขาย

ช่วงนี้การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้การเดินทางไปทำงานไม่สะดวก บางคนอาจตกงานอยู่ แต่การอยู่บ้านก็สามารถสร้างรายได้ได้ การส่งภาพของในเว็บไมโครสต๊อกทั้งหลายเช่น shutterstock, Istock, Fotolia, Adobe Stock, Dreamstime และมีอีกหลายเว็บไซด์ที่รับภาพถ่ายไปขายสร้างรายได้ให้กับผู้ส่ง วีดีโอ youtube ที่แนะนำการขายภาพออนไลน์ เว็บไซด์ต่างประเทศที่แนะนำเทคนิค และ การถ่ายภาพ 1. The Bite Shot https://www.youtube.com/channel/UCsM3clfP0vfMFlnf2tde41Aเป็นช่องที่สอนถ่ายอาหารเทคนิควิธีการเตรียมอุปกรณ์ องค์ประกอบต่าง ๆ ช่วยให้เราถ่ายภาพอาหารขายได้ดูดีขึ้น 2. Bach Photography https://www.youtube.com/channel/UCyW3WMyacFpUsfQ2VK26qcgเป็นช่องสอนถ่ายแนว portrait การโพสท่าต่าง ๆ ช่องนี้ใครสายถ่ายนางแบบ นายแบบ แนะนำเลยคัรบ จับคนที่บ้านมาซ้อมได้เลย ซ้อมถ่ายนะ ไม่ใช่ซ้อมมือ ซ้อมทีน 555 3. PHLEARNhttps://www.youtube.com/channel/UC47XN5bhLTBH5TRFyKaUpKgมีตั้งแต่สอนถ่ายสอนแต่ง สอนเกี่ยวกับถ่าย ถ่าย ถ่าย แล้วก็ถ่าย ควรดูเป็นอย่างยิ่ง 4. MyPhotoCentralhttps://www.youtube.com/channel/UCSCunFVziKuz6idtxYFgCdAไปดูแนวทางเขาถ่ายสต๊อกกันว่า …

Read More »