Home / Tag Archives: อาการ Covid-19

Tag Archives: อาการ Covid-19

สัญญาณอาการ Covid-19

อาการไข้จากโรค “COVID-19”  ข้อมูลจาก WHO ระบุว่า ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ จะมีอาการเช่นเดียวกับผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ โดยจะแสดงอาการตั้งแต่ระดับความรุนแรงน้อย ไม่ว่าจะเป็น การคัดจมูก เจ็บคอ ไอ และมีไข้ บางรายที่มีอาการรุนแรงจะมีอาการปอดบวมหรือหายใจลำบากร่วมด้วย บางรายก็รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต โดยอาการที่พบบ่อยที่สุดคือ  มีไข้ (88%), ไอแห้งๆ (68%), ไม่มีเรี่ยวแรง หอบเหนื่อย (38%), ไอมีเสมหะ (33%), หายใจลำบาก (18%), เจ็บคอ (14%), ปวดหัว (14%)  ทั้งนี้หากมีน้ำมูกไหลอย่างเดียว ไม่มีไข้ ไม่หอบเหนื่อย ก็ไม่ใช่อาการป่วยจากโควิด-19  ส่วนอาการที่เข้าข่ายและมีโอกาสสูงที่จะป่วยเป็นโรค “COVID-19” คือไข้สูงติดต่อกัน 48 ชั่วโมงอาการหอบเหนื่อยและหายใจลำบาก  อาการวันต่อวันจาก สธ. วันที่ 1-31. คล้ายหวัด2. ปวดในคอเล็กน้อย3. ไม่มีไข้ ไม่เหนื่อย4. กิน/ดื่มปกติ วันที่ 41. เจ็บคอเล็กน้อย2. พูดเริ่มเจ็บในคอ3. ไข้ดูปกติ 36.5°C4. รบกวนกับการกิน5. ปวดหัวเล็กน้อย6. ท้องเสียอ่อนๆ7. รู้สึกเหมือนเมา วันที่ 51. ปวดในคอ พูดเจ็บ2. อ่อนเพลียเล็กน้อย3. ปรอทไข้ 36.5° – 36.7°C3. อ่อนเพลีย ปวดข้อต่อ วันที่ 61. ปรอทไข้ 37 ° C+2. ไอแห้ง3. ปวดคอขณะกิน/พูด4. …

Read More »