Home / Tag Archives: แนวคิดการพัฒนาตนเอง

Tag Archives: แนวคิดการพัฒนาตนเอง

เคล็ดลับการตั้งเป้าหมายสู่ความสำเร็จ

การประสบความสำเร็จหรือสำเร็จในอย่างบางอย่างควรตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นเดียวกับการเดินทางถ้าเราไม่กำหนดว่าจะไปไหน ก็ไม่รู้ว่าจะเดินทางอย่างไร ทางเครื่องบิน ทางรถยนต์ หรือทางเรือ เช่นเดียวกับเวลาซื้อตั๋วเครื่องบิน พนักงานจะถามเราว่า “ต้องบินไปที่ไหนคะ” เป้าหมายเป็นตัวชี้นำการกระทำของเรา การที่มีเป้าหมายชัดเจนยังข่วยบอกทิศทางคร่าวๆ ในชีวิตเราได้ และความรู้สึกถึงเป้าหมายจะทำให้ชีวิตมีชีวิตชีวา มีความหมายมากยิ่งขี้น เป้าหมายดีมีชัยไปกว่าครึ่ง การประสบความสำเร็จหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญคือการตั้งเป้าหมาย วิธีการตั้งเป้าหมายที่ใช้ได้จริงคือ A.R.T Achievable เป้าหมายที่ตั้งต้องมีหนทางทำได้จริงและสำเร็จจริงๆ เป้าหมายที่ตั้งไว้ต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงเมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถของตัวเอง คือสามารถทำให้สำเร็จได้ อันนี้ต้องแล้วแต่บุคคล ต้องลองสำรวจตัวเอง แต่ก็ไม่ควรง่ายเกินไปที่ทำได้อยู่แล้ว เป้าหมายควรจะตั้งที่เราต้องการจะทำ จะได้มีแรงจูงใจในการทำเป้าหมายให้สำเร็จได้Reviewed หมั่นทบทวนเป้าหมายอยู่เสมอ การทบทวนเป้าหมายอยู่เสมอเป็นส่วนสำคัญ เนื่องจากอาจมีสิ่งที่เป็นปัจจัยภายในและภายนอกเปลี่ยนแปลงทำให้มีผลกระทบต่อเป้าหมายเราได้ อีกอย่างหลังจากทำตามเป้าหมายไปสักระยะนึง บางทีเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้แต่แรก อาจยากเกินไป หรือ อาจไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงที่เราต้องการก็ได้ การทบทวนบ่อยๆ จึงเป็นการปรับแต่งเป้าหมายให้เหมาะสมได้ดีTimed มีการกำหนดระยะเวลาชัดเจน ว่าเป้าหมายจะสำเร็จเมื่อไร การมีกรอบเวลาช่วยในการป้องกันการผัดวันประกันพรุ่ง การมีกรอบเวลาทำให้เราต้องวางแผนที่จะไปอย่างเป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น เราน้ำหนัก 70 กิโลแต่จะลดน้ำหนัก 20 กิโล (เป็นตั้งการเป้าที่ทำได้ยากและไม่กำหนดระยะเวลาในการลดน้ำหนัก)ลดน้ำหนักให้ได้ 5 กิโลกรัมภายในวันที่ 4 …

Read More »